Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Jetpak Top Holding AB: Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019

Tillfredställande justerad EBITA marginalutveckling

· Fortsatt fokus på lönsamhetsoptimering och Ad-hoc utveckling
· Justerad EBITA förbättras med 9,3 procent i kvartalet mot samma
period i 2018

· Resultatet följer fastlagd plan och uppsatta långsiktiga mål

Kvartal 2: 1 april- 30 juni 2019

· Totala intäkter ökar med 4,1 % till 219 602 (210 967) TSEK, varav
underliggande organisk tillväxt uppgår till 0,6%
· Nettoomsättningen ökar med 3,9 % till 212 840 (204 946) TSEK
· Rörelseresultatet uppgår till 25 087 (17 433) TSEK, varav
engångskostnader

belastat med 0 (5 521) TSEK
· Periodens resultat uppgår till 17 771 (8 232) TSEK
· Resultat per aktie 1,48 (2,08) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 10 658 (2
018) TSEK

Halvåret: 1 januari - 30 juni 2019

· Totala intäkter ökar med 5,7 % till 431 283 (407 858) TSEK, vara
underliggande organisk tillväxt uppgår till 3,3%
· Nettoomsättningen ökar med 5,9 % till 419 656 (396 376) TSEK
· Rörelseresultatet uppgår till 46 632 (35 396) TSEK, varav
engångskostnader belastat med 307 (6 956) TSEK
· Periodens resultat uppgår till 32 237 (16 292) TSEK
· Resultat per aktie 2,69 (4,52) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -12 961 (
-5 926)

TSEK, varav -23 604 TSEK är drivet av att rådgivarkostnaderna för
noteringen

reglerats först i 2019
· Likvida medel uppgår till 42 390 (30 027) TSEK
VD kommentarer:

Under andra kvartalet har marknadsförhållandena varit fortsatt stabila
på våra huvudmarknader, och det finns inga tecken på minskad
efterfrågan av våra tjänster.

Vi har sett en viss uppgång inom segmentet olja och gas vilket har
stabiliserat den norska marknaden. De stora postoperatörerna har
fortsatt fokusera på enhetskostnadsminskning i volymdrivna
paketflöden, vilket har öppnat upp möjligheten för oss att
vidareutveckla våra expresstjänster med goda förtjänstmöjligheter.
Emellertid söker de viktigaste industriella aktörerna, i bland annat
fordonsindustrin, fortfarande efter kostnadseffektiva lösningar,
vilket ger ett visst tryck på marginalerna inom Express Systemized
segmentet.

Kommersiella initiativ och en gynnsam utveckling inom Express Ad-hoc
har säkerställt en justerad EBITA-marginal på 11,4% (10,9%).
Marginalförbättringen drivs av en tillväxt inom Express Ad-hoc, och
där särskilt på vår Jetpak Direct tjänst. Genomförda kampanjer
gentemot sällanköps- och nya kunders generella Ad-hoc behov samt
riktad kampanj mot vårdsektorn har givit resultat.

Intäktsutvecklingen ligger på en förväntad nivå på 4,1%. Den totala
tillväxten drivs främst av vårt förvärv i Belgien, som utvecklas helt
som planerat. Den underliggande organiska tillväxten (0,6%) minskar
under andra kvartalet. Fokus har varit på optimering av lönsamheten,
vilket har resulterat i minskade intäkter från kunder i främst vårt
Express Systemized segment. Våra långsiktiga tillväxtmål är
oförändrade då vi har en stark "sales pipeline" både med potentiella
nya orders, och effekten av redan tecknade men ännu ej igångsatta
avtal.

Våra kommersiella initiativ har löpt på enligt plan, och vi har
fortsatt starkt fokus på att utveckla både Ad -hoc och Systemized
segmentet genom lösningssäljning och industrivertikalkompetens. Nya
partnerskap och leverantörskoncept håller på att utarbetas, vilket
potentiellt kommer att ytterligare förbättra vår marknadsposition och
våra tjänster i kombination med marginalförbättring.

Efter vårt framgångsrika förvärv och integration av Jetpak Belgien
undersöker vi nya potentiella förvärvsmål inom Europa och Norden,
även om vi fortfarande befinner oss i det inledande skedet.

Baserat på vår utveckling under första halvåret 2019 förväntar vi oss
att fortsätta på startad "resa" mot våra långsiktiga uppsatta mål.

Kenneth Marx / VD

Solna den 28 augusti 2019

Denna rapport är inte översiktligt granskad av bolagets revisor.

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se,
telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08.30 CET. Informationen är
sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kontaktpersoner:

Kenneth Marx, CEO, telefon +46 (0) 73 368 54 00, e-mail
kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon + 46 (0) 73 368 52 10, e-mail
peter.hallman@jetpak.se

Om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade
leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana
transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat
på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett
unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka
4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk
med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för
marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande
sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik
skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din
leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak - enkla, snabbast
& mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018
noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden
SE0012012508 och under kortnamn JETPAK.

För ytterligare information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetpak-top-holding-ab/r/delarsrapport-jetpak-...
https://mb.cision.com/Main/15439/2889816/1096494.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.