Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Jetpak Top Holding AB: Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari - 30 september 2019

Fortsatt tillfredställande justerad EBITA marginal utveckling och
organisk tillväxt

· Justerad EBITA förbättras med 22,1 procent i kvartalet mot samma period i 2018

· Justerad EBITA-marginal % förbättras med 1,4 procentenheter i kvartalet mot samma period i 2018

· Resultatet följer fortsatt fastlagd plan och vägen mot långsiktigt uppsatta mål (5% organisk tillväxt, 12% justerad EBITA-marginal och <2.5x nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12)

Kvartal 3: 1 juli- 30 september 2019

· Totala intäkter ökar med 6,4 % till 215 092 (202 160) TSEK, varav underliggande organisk tillväxt uppgår till 5,7%

· Nettoomsättningen ökar med 5,7 % till 209 206 (198 001) TSEK

· Rörelseresultatet uppgår till 22 642 (18 132) TSEK, varav engångskostnader belastat med 323 (678) TSEK

· Periodens resultat uppgår till 16 332 (7 611) TSEK

· Resultat per aktie 1,36 (1,23) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 26 072 (21 153) TSEK

Perioden: 1 januari - 30 september 2019

· Totala intäkter ökar med 6,0 % till 646 375 (610 018) TSEK, vara underliggande organisk tillväxt uppgår till 4,1%

· Nettoomsättningen ökar med 5,8 % till 628 862 (594 377) TSEK

· Rörelseresultatet uppgår till 69 273 (53 528) TSEK, varav engångskostnader belastat med 629 (7 634) TSEK

· Periodens resultat uppgår till 48 570 (23 903) TSEK

· Resultat per aktie 4,05 (5,64) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 23 514 (15 227) TSEK, varav -23 604 TSEK avser regleringen av rådgivarkostnaderna för noteringen på börsen

· Likvida medel uppgår till 60 842 (48 783) TSEK

Kommentarer från VD Kenneth Marx:

Under kvartal 3 hade vi en fortsatt tillfredsställande utveckling med
en justerad EBITA-marginal på 10,7 % (9,3 %), något som understöddes
av kommersiella projekt och kostnadseffektivitets-program. Vår
organiska tillväxt har också haft en positiv utveckling under kvartal
3. Vårt fokus på Express Ad Hoc har resulterat i en fördelaktig mix
som gör goda framsteg mot högre marginaler, något som också
understöds av ett ökat kommersiellt fokus på flygtransport-tjänster
med hög marginal i vårt systematiserade segment. Under kvartal 3
introducerades nya kampanjer som fokuserar på så kallade "long tail"-
kunder där fokusområdena har varit vår geografiska täckning och
flexibilitet.

Kampanjerna och ett kommersiellt fokus på försäljning av vertikala
lösningar har drivit på en tillfredsställande intäktstillväxt på 6,4
% (5,4 %) och den underliggande organiska tillväxten ligger på 5,7 %,
en avsevärd förbättring jämfört med kvartal 2. Den totala
segmenttillväxten inom Express Ad Hoc uppgår till 9,2 % och inom
Express Systemized 2,4 %, vilket beror på kommersiella projekt
kombinerat med en stark tillväxt i Belgien. Vårt långsiktiga
tillväxtmål (5 %) förblir oförändrat då vi har en stark säljpipeline
som inkluderar nya potentiella order liksom redan tecknade, men ännu
inte aktiverade, avtal.

Satsningarna på att förbättra täckningsbidraget har varit
framgångsrika då vår marginal ökade till 34,2 % (32,0 %) under
kvartal 3, något som framför allt beror på en starkare marginal och
volymtillväxt i segmentet Express Ad Hoc.

Våra kommersiella projekt kommer att fortsätta enligt plan och vi
bibehåller vårt fokus på säljeffektivitet, försäljning av lösningar
samt nya samarbeten liksom på att utforska nya systematiserade
lösningar och utökade nätverk. Jetpak utmanar ständigt
leverantörsmodeller att ge ytterligare kostnadseffektivitet och vårt
kvalitetsprojekt Q95 säkerställer en stark kvalitetsförbättring.

Nya potentiella förvärvsmål undersöks i Europa och Norden och vi har
intensifierat våra ansträngningar att förvärva ett företag i det
lokala kurir- och distributionssegmentet, något som kommer att
säkerställa en starkare marknadsposition och en potentiell tillväxt
som omfattar hela Norden. I nuläget har en avsiktsförklaring
undertecknats med ett utvalt mål.

Trots viss osäkerhet och oro som härrör till makroekonomiska
indikatorer på vissa av våra större marknader har vi uppnått
tillfredsställande tillväxt vad gäller intäkter och EBITA. Norge har
fortsatt sin starka tillväxt och Sverige har stabiliserats på en
godtagbar nivå.

Våra största skandinaviska konkurrenter i postsektorn fortsätter att
fokusera på kostnadseffektivitet och skalfördelar i volymdrivna
paketflöden, något som gynnar Jetpak och vår fortsatta
tillväxtpotential.

Trots en ökad priskonkurrens klarar Jetpak att upprätthålla sin
marknadsandel genom att tillhandahålla större flexibilitet och hög
kvalitet, vilket minskar risken för försämrade marginaler och
minskade intäkter.

Vi bevakar noggrant marknadsutvecklingen och står väl rustade att möta
framtida marknads-förändringar tack vare vår smidiga organisation och
vår affärsmodell "asset light" där vi undviker att binda kapital i
fasta tillgångar. Våra kommersiella projekt och
kostnadseffektivitetsprogram säkerställer en fortsatt stark
ställning.

Våra projekt, framsteg och resultat för 2019 framhåller vår resa mot
vårt långsiktiga mål och vår utdelningspolicy.

Kenneth Marx

Solna den 14 november 2019

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se,
telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019 kl. 08.30 CET. Informationen är
sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Kenneth Marx / VD, telefon +46 733685400

Peter Hallman / CFO, telefon +46 733685210

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetpak-top-holding-ab/r/delarsrapport-jetpak-...
https://mb.cision.com/Main/15439/2960986/1140913.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.