Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Jetpak Top Holding AB: Delårsrapport Jetpak Top Holding AB (publ) 1 januari - 31 mars 2019

Kvartal 1: 1 januari - 31 mars 2019

· Totala intäkter ökade med 7,5 % till 211 681 (196 891) TSEK, varav
underliggande organisk tillväxt uppgår till 6,2 %

· Nettoomsättningen ökade med 8,0 % till 206 816 (191 430) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 21 544 (17 964) TSEK, varav
engångskostnader kopplade till börsintroduktionen belastade
rörelseresultatet med 307 (1 435) TSEK

· Justerad EBITA uppgick till 21 851 (19 399) TSEK
· Periodens resultat uppgick till 10 464 (8 062) TSEK
· Resultat per aktie 1,21 (2,45) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 615 (-7
944) TSEK, varav -23 604 TSEK är drivet av att rådgivarkostnaderna
för noteringen reglerades först i 2019

· Likvida medel uppgick till 35 880 TSEK (34 976)
Kommentarer från VD:

Första kvartalet har varit positivt för Jetpak. Konkurrensen är mer
eller mindre oförändrad på våra huvudmarknader, men tendensen att
minska servicetäckningen hos postbolagen i Norden verkar gynna oss
och övriga expressleverantörer i allmänhet.

Efter att de senaste åren ha sett en stadig tillväxt inom systemsatt
och priskänslig distribution, så ser vi nu att efterfrågan på
tidsbestämda (samma dag) expresslösningar ökar. Detta ger Jetpak en
bra position på grund av vår lokala närvaro i större storstadsområden
i Norden.

Tittar vi på Sverige specifikt kan vi se att marknaden är relativt
stabil men det har varit en viss nedgång i byggbranschen vilket
indikerades redan i vår senaste kvartalsrapport. Jetpak har under det
senaste året fokuserat mer på sina försäljnings- och
marknadsansträngningar gentemot andra branschvertikaler som hälso-
och sjukvård, tillverkning- och fordonsindustrin, något som
kompenserar för nedgången i andra delar av ekonomin.

Den norska marknaden vilar till viss del på oljeindustrin och
speciellt inom vår ad-hoc business drar vi nytta av volymer
härrörande från denna sektor. Vi har emellertid nyligen sett en
acceleration i volymer som genereras från hälsovårdsindustrin, vilken
inte bara verkar kräva expresslogistiklösningar utan som också är
mycket okänsligare mot makroekonomiska cykler.

Jetpaks finansiella performance har under kvartalet varit
tillfredställande, där vi realiserat en tillväxt och
marginalutveckling i överensstämmelse med våra långsiktiga
förväntningar.

Vår tillväxt på 7,5% är bland annat driven av vårt uppköp av den
belgiska verksamheten Right Away i fjärde kvartalet 2018.

Vår underliggande organiska tillväxt utgör 6,2% och denna primärt
driven av tillväxt inom våra flygburna tjänster Jetpak Direct och
Customer Specific. Vi ser även en mixförskjutning mot Express Ad-hoc
segmentet, grundat i ökat kommersiellt fokus på digital
marknadsföring och så kallade "long tail" (sällanköps) kunder.

En stärkt EBITA-marginal på 10,3% (justerad), vilket är en konsekvens
av vårt strategiska fokus på ad-hoc och högmarginalprodukter.
Ytterligare konsekvens av detta är att vi under första kvartalet valt
att av strategiska skäl avveckla vår GSA verksamhet i Holland, som
har varit starkt konkurrensutsatt med låga marginaler.

Fokus på branschvertikalkompetens och lösningsförsäljning har bidragit
med nya affärsmöjligheter, och vi ser en tillväxt speciellt inom
systemsatta transporter kombinerat med ad-hoc lösningar.

Integrationen av Jetpak Belgien och öppningen av nya stationer har
medfört en stärkt position i Europa och tillfört nya kunder och
affärsmöjligheter, något som sker i överensstämmelse med våra
tillväxtmål.

Kenneth Marx

Solna den 14 maj 2019

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email info@fnca.se,
telefon +46 8 528 003 99.

Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 08.00 CET. Informationen är
sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Marx, VD, telefon +46 733 685400, email
kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO, telefon +46 733 685210, email
peter.hallman@jetpak.se

Kort om Jetpak:

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade
leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana
transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat
på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett
unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka
4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk
med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för
marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande
sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik
skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din
leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak - enkla, snabbast
& mest precisa. Jetpak Top Holding AB är sedan 5e december 2018
noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden
SE0012012508 och under kortnamn JETPAK. För ytterligare information,
vänligen besök: https://jetpakgroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetpak-top-holding-ab/r/delarsrapport-jetpak-...
https://mb.cision.com/Main/15439/2813018/1044698.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.