Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-04

Jetpak Top Holding AB: Utnyttjande avövertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperioden

ABG Sundal Collier AB ("Sole
Global Coordinator") utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 213
aktier i

Jetpak Top Holding AB (publ) ("Jetpak" eller "Bolaget").
Stabiliseringsperioden

har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer
att

utföras.
Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om att förvärva av
stamaktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq
First North Premier ("Erbjudandet") har ABG Sundal Collier möjlighet
att, i egenskap av Sole Global Coordinator, genomföra transaktioner i
syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den
som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq
First North Premier och OTC-marknaden eller på annat sätt, när som
helst under perioden som började första dagen för handel i aktierna 5
december 2018 och avslutades 30 kalenderdagar därefter
("Stabiliseringsperioden"), vilket innebär att sista handelsdagen då
stabilisering kunde ske inföll den 4 januari 2019 och att
Stabiliseringsperioden är därmed avslutad. Sole Global Coordinator
har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering
och har heller inte lämnat några garantier om att stabilisering
skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som
helst utan förvarning. Inga transaktioner har genomförts till ett
pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog Huvudägarna[1] sig att,
på begäran av Sole Global Coordinator, sälja ytterligare högst 15
procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 1 078 000 aktier,
till priset per aktie i Erbjudandet, vilket fastställdes till 45
kronor. Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Sole Global
Coordinator helt eller delvis inom Stabiliseringsperioden. Sole
Global Coordinator meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende
213 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer 1 077 787 aktier
som Sole Global Coordinator har lånat av huvudägarna i syfte att
täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas.

ABG Sundal Collier har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat
att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5(4) i
EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North
Premier enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även
den 14 och den 21 december. Kontaktperson på ABG Sundal Collier är
Erik Skog (tel: +46 (0) 8 56 62 94 71).

+-----------------------+----------------------------+
|Stabiliseringsinformation: |
+-----------------------+----------------------------+
|Emittent: |Jetpak Top Holding AB (publ)|
+-----------------------+----------------------------+
|Instrument: |Aktier (SE0012012508) |
+-----------------------+----------------------------+
|Erbjudandestorlek: |7 222 000 aktier |
+-----------------------+----------------------------+
|Övertilldelningsoption |1 078 000 aktier |
+-----------------------+----------------------------+
|Erbjudandepris: |45 SEK |
+-----------------------+----------------------------+
|Ticker: |JETPAK |
+-----------------------+----------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|ABG Sundal Collier |
+-----------------------+----------------------------+

+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Stabiliseringstransaktioner: |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(högsta)|(lägsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-05|507 |44,90 |41,60 |43,73 |SEK |Nasdaq First |
| |000 | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-06|79 000 |42,70 |42,00 |42,38 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-07|25 996 |43,71 |42,20 |43,23 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-10|21 000 |42,90 |42,70 |42,83 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-11|26 275 |43,59 |42,85 |43,28 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-12|5 095 |43,52 |43,50 |43,50 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-13|25 733 |43,50 |43,20 |43,47 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-14|8 000 |43,00 |42,80 |42,90 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-18|61 993 |43,50 |42,80 |43,33 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-19|17 908 |43,50 |43,40 |43,48 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-20|1 856 |43,00 |43,00 |43,00 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-21|34 204 |43,00 |43,50 |43,29 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-27|16 968 |43,40 |43,00 |43,08 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2018-12-28|71 125 |44,50 |43,00 |43,76 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2019-01-02|40 847 |44,00 |44,00 |44,00 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2019-01-03|40 000 |44,70 |43,80 |44,34 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2019-01-04|94 787 |45,00 |44,60 |44,92 |SEK |Nasdaq First |
| | | | | | |North Premier|
+----------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+

För mer information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak.
+46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com

Peter Hallman, CFO Jetpak.

+46 (0) 73 368 52 10, peter.hallman@jetpak.se

Denna information är sådan information som Jetpak Top Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4
januari 2019, klockan [18:00] CET.

Om Jetpak

Jetpak är en ledande aktör inom tidskritiska expressleveranser i
Norden med en historik som sträcker sig tillbaka till 1979. Jetpak
erbjuder snabba, enkla och precisa lösningar för både spontana
transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak specialiserar sig på
flygbaserade långdistansleveranser från dörr till dörr och är primärt
verksamt inom B2B-segmentet. Bolaget erbjuder sina kunder kurir- och
expresstjänster, genom den egenutvecklade IT-plattformen JENA, vilken
kopplar samman flertalet flyg- och bilrutter för att hitta snabbast
möjliga transportsträcka. Jetpak anser att dess ledande ställning
inom kurir- och expresstjänster möjliggör fortsatt expansion inom
såväl befintliga som nya geografier.

Jetpak har sitt huvudkontor i Stockholm, samt säljkontor i Oslo,
Köpenhamn och Helsingfors. För det tredje kvartalet 2018 redovisade
Jetpak justerade totala intäkter om 819,4 MSEK på rullande
tolvmånadersbasis, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 8,6
procent jämfört med motsvarande period 2017, och en justerad EBITA om
81,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 9,9
procent.

Jetpaks intäkter fördelar sig på två segment; Express Ad-hoc och
Express Systemized. Express Ad-hoc omfattar spontana beställningar av
flexibla och tidskritiska expressleveranser medan Express Systemized
omfattar systematiska, regelbundna expressleveranser. För det tredje
kvartalet 2018 uppgick nettoomsättningen på rullande
tolvmånadersbasis för segmentet Express Ad-hoc till 386,0 MSEK och
för segmentet Express Systemized uppgick nettoomsättningen till 415,9
MSEK.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion
där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta
pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta pressmeddelande kommer att
lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt
enligt Prospektdirektivet. Investerare bör inte investera i några
värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddel...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.