Du är här

2016-02-09

JLT Mobile Computers AB : Bokslutskommuniké för helåret 2015

* Omsättning 81,1 MSEK (71,7
* Bruttomarginal 44,6 procent (36,0) * Rörelseresultat 2,8 MSEK (6,0) *
Resultat efter skatt 1,9 MSEK (4,4)
* Orderingång 86,6 MSEK (70,6)
* Oförändrad utdelning 0,07 kr (0,07)

Kommentarer från VD

Året 2015 karakteriserades av god tillväxt och tagna marknadsandelar i Europa
och Mellanöstern, samtidigt som JLT har etablerat sig på den viktiga
amerikanska marknaden där våra produkter tidigare sålts under annat
varumärke.

Genom ett expanderat partnernätverk och vår närvaro i Europa och Mellanöstern
har JLT vunnit viktiga nya affärer utanför den krisdrabbade energi- och
gruvsektorn, främst i hamn- och logistiksegmentet. Som ett resultat växte JLT
i denna region snabbare än övriga marknaden under 2015.

Under året har JLT investerat i uppstart av USA-verksamheten som förvärvades i
december 2014. Vi har under året lanserat och byggt JLT:s varumärke på denna
marknad vilket resulterat i en succesivt förstärkt pipeline av nya prospekt
som vi räknar med skall ge resultat under 2016.

JLT lanserade flera nya produkter under året för att ytterligare förstärka
erbjudandet. Ett exempel är en ny, praktiskt taget okrossbar
pekskärmsteknologi, som eliminerar en av de vanligaste orsakerna till
datorhaveri vilket ger kunder en avsevärt lägre totalkostnad och förbättrad
produktivitet.

Jämfört med föregående år ökade orderingången med 23 procent och faktureringen
med 13 procent trots att årets totala tillväxt påverkades av uppstarten i USA
och en nergång i energi- och gruvsektorn. Med företagets nya närvaro i USA,
nya produkter och fortsatt satsning på försäljning och marknadsföring har vi
skapat förutsättningarna för att driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Per Holmberg, VD
Koncernens omsättning och resultat för helåret 2015

För helåret 2015 redovisar koncernen en omsättning på 81,1 MSEK (71,7).
Bruttovinsten uppgick till 36,2 MSEK (25,8) och bruttomarginalen till 44,6
procent (36,0).

Rörelsens omkostnader var 32,3 MSEK (19,4) av detta svarade personalkostnader
för 21,7 MSEK (12,6). Övriga kostnader var 10,6 MSEK (6,8). EBITDA för året
uppgick till 3,9 MSEK (6,4).

Avskrivningar under året var 1,0 MSEK (0,3) varav goodwill 0,5 MSEK (0,0)

Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,8 MSEK (6,0)

Finansnettot uppgick till -0,2 MSEK (0,2) vilket gav ett resultat före skatt
på 2,6 MSEK (6,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,7 MSEK belastar resultatet men
har ingen kassaflödespåverkan och Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK
(4,4).

Orderingången under året har uppgått till 86,6 MSEK (70,6) och orderstocken
var vid periodens slut 10,8 MSEK (5,2).

Kommentarer till resultatet för 2015

Koncernens omsättning ökade 13 procent från föregående år och orderingången
ökade med 23 procent.

Under året har USA verksamheten etablerats. Genom en inkråmsaffär övertogs en
befintlig organisation som tidigare marknadsförde JLT:s produkter under eget
varumärke på den amerikanska marknaden. Ingen orderstock övertogs och under
året har marknadsföring och införsäljning av JLT:s varumärke på den
amerikanska marknaden lett till en succesivt ökande prospektpipeline med nya
och befintliga kunder. Från årsskiftet 2016 har detta lett till en stärkt
orderingång.

USA verksamheten karaktäriseras av en högre andel direktaffärer med större
slutkunder och en större andel försäljning av tillbehör och tjänster som
påverkar bruttomarginalen positivt.

Rörelseresultatet påverkas av initiala kostnader i samband med etableringen i
USA. USA-verksamheten är konsoliderad i koncernen från och med fjärde
kvartalet 2014.

Varulagret uppgår till 16,2 (9,9) där ökningen är en effekt av
generationsskifte av produkter som kommer att ske under 2016, med två
generationer samtidigt i produktion under en övergångstid.

-----------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning, MSEK 2015 2014 2015 2014 |
| |
| Kv 4 Kv 4 Helår Helår |
| |
| Nettoomsättning 21,3 15,9 81,1 71,7 |
| Bruttovinst 8,5 6,2 36,2 25,8 |
|- Bruttomarginal 40,0% 39,2% 44,6% 36,0% |
| |
| Försäljnings- och Marknadskostnader -3,6 -3,0 -12,3 -7,1 |
| Organisations- och FoU-kostnad -3,7 -2,8 -20,0 -12,3 |
| EBITDA 1,3 0,4 3,9 6,4 |
|- EBITDA marginal 5,9% 2,5% 4,8% 8,9% |
| |
| Avskrivningar -0,4 -0,1 -1,0 -0,3 |
| Varav: |
| - Materiella anläggningstillgångar -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 |
| - Immateriella anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,2 -0,1 |
| - Goodwill -0,1 0,0 -0,5 0,0 |
| Rörelseresultat 0,9 0,3 2,8 6,0 |
|- Rörelsemarginal 4,0% 1,8% 3,5% 8,4% |
| |
-----------------------------------------------------------------------
Fjärde kvartalet 2015

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 21,3 MSEK (15,9) till
bruttomarginalen 40,0 procent (39,2) vilket medförde en bruttovinst på 8,5
MSEK (6,2).

Verksamhetens omkostnader uppgick till 7,3 MSEK (5,8). EBITDA var 1,3 MSEK
(0,4).

Avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (0,1) och rörelseresultatet var 0,9 MSEK
(0,3).

Orderingången i kvartalet var 26,2 MSEK (18,2).

Reservation är gjord för en osäker finansiell fordran med 0,3 MSEK, efter
reservation är balanserat värde av fordran noll.

Verksamheten 2015

JLT Mobile Computers Inc.
I december 2014 slog JLT upp dörrarna för JLT Mobile Computers Inc., ett
helägt dotterbolag med 12 anställda i Arizona USA. Från att under lång tid
haft en nära samarbetspartner som sålt JLT:s produkter under eget varumärke
på nordamerikanska marknaden är USA-verksamheten genom inkråmsförvärv nu en
integrerad del av JLT, vilket innebär att försäljningen av tillbehör och
tjänster, samt bruttomarginal i det amerikanska bolaget inkluderas i
JLT-koncernens orderingång och omsättning.

Produktutveckling
JLT lanserade en rad nya produkter och produktuppgraderingar under 2015 för
att stärka sitt erbjudande till kunder med högt ställda krav på prestanda,
tillförlitlighet och stryktålighet. Under första kvartalet genomförde JLT en
betydande teknikuppgradering av hela sitt produktsortiment som tillsammans
med nya mjukvarulösningar effektiviserar kunders arbete. I tredje kvartalet
lanserade JLT nya truckdatorn JLT1214P för lager- och logistiksegmentet.
JLT1214P datorn kommer med en praktiskt taget okrossbar pekskärm, som
dessutom levererar en användarvänlig upplevelse jämförlig med moderna
konsumentprodukter, även vid användande med skyddshandskar och i fuktiga
miljöer. Med JLT1214P-datorn eliminerar JLT en av de vanligaste orsakerna
till datorhaveri vilket ger kunderna en lägre total ägandekostnad och
förbättrad produktivitet. Under samma kvartal lanserade JLT en
prestandauppgradering av VERSO serien för "heavy-duty" segmentet. Med 2,5
till 4 gånger högre processorkapacitet förstärker JLT sin position som
ledande leverantör av stryktåliga datorer för tuffa miljöerna såsom gruvor,
jordbruk, sjöfart och hamnapplikationer. I fjärde kvartalet rullade JLT ut
sin minsting, VERSO+ 10 datorn optimerad för logistikmarknaden. Marknadens
minsta format gör VERSO+10 till en ideal dator för montering i trånga
utrymmen såsom en operatörshytt i en lagertruck.

Marknadsutveckling
Kunder inom energi- och gruvsektorn drabbades hårt under året orsakat av det
låga oljepriset och minskat råvarubehov. Detta påverkade JLT:s försäljning av
stryktåliga "heavy-duty"-datorer till kunder inom dessa segment negativt.
Därför har JLT under året styrt över försäljnings- och marknadsaktiviteter
mot andra segment vilket kommer ge positivt resultat under 2016. JLT har
bland annat tecknat avtal med flera nya partners för att ytterligare
förstärka positionen på segment såsom hamnar och lager&logistik, samt på
geografiska marknader såsom Danmark, Israel, Förenade Arabemiraten och
Turkiet.

Under året påbörjade JLT också ett partnerskap med Navis, en ledande
leverantör av terminaldriftssystem som används av världens främsta operatörer
av containerterminaler. Partnerskapet innebär en validering av JLT:s datorer
med Navis programvara för att ge kunder en trygghet om att maskin- och
programvaran fungerar tillsammans. Samarbetet har genererat konkreta affärer
under året.

Med en direkt närvaro på den viktiga amerikanska marknaden och med nya
produkter, och satsningarna på försäljning och marknadsföring har
förutsättningarna skapats för att aktivt driva en långsiktig lönsam tillväxt.

Pressreleaser under 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2015-03-17 JLT Commences Shipment of Industry's Highest Performance 10-inch Vehicle-Mount |
| PC |
| 2015-03-30 JLT Mobile Computers Joins the Navis Ready Partner Program |
| 2015-03-30 JLT Announces Significant Uprating to Wireless Connectivity Across its |
| Existing Product Range of Rugged Computers |
| 2015-03-30 JLT Adds Terminal Emulator to its Line of Rugged Computers |
| 2015-08-05 All JLT Mobile Computers Compatible with New Windows 10 Operating System |
| 2015-09-02 JLT Mobile Rugged Computers Validated as Navis Ready |
| 2015-09-16 JLT Software Extensions Boost Productivity with Rugged Mobile PCs |
| 2015-09-23 JLT Introduces Virtually Unbreakable Touch Screen and Boosts Performance of |
| its JLT1214 Logistics Computer |
| 2015-10-08 JLT Boosts Processing Power and Improves User Experience on its VERSO Series |
| of Heavy-Duty Rugged Computers |
| 2015-11-10 JLT Brings VERSO+ 10 Rugged Computer to Logistics Market |
| 2015-11-18 Demonstrating JLT Rugged Computers Optimized for Use in Logistics Market at |
| ICT&Logistiek 2015 |
| 2015-12-15 JLT to Showcase Next Generation Rugged Computers for Demanding Supp...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.