Du är här

2014-05-09

JLT Mobile Computers AB: JLT Mobile Computers AB :Pressmeddelande 9 maj 2014 Rapport från JLT:s årsstämma

Pressmeddelande 9 maj 2014

Rapport från JLT:s årsstämma

Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 8 maj 2014 fattade beslut i
enlighet med de framlagda förslagen.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes
således. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören. Beslöts om utdelning för verksamhetsåret 2013 om
0,05 kronor per aktie, med den 13 maj 2014 som avstämningsdag för
utdelningen.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Ahlén, Thomas Ahrens, Ola Blomberg och Jan
Olofsson samt nyvaldes Per Ädelroth. Ulf Ahlén omvaldes till
styrelseordförande. Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
340.000 kronor, varav 120.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000
kronor vardera till övriga ledamöter.

Bolagsstämman beslöt slutligen att bemyndiga styrelsen att besluta om
nyemission av högst 4.042.800 aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57,stefan.kack@jltmobile.com

www.jltmobile.com.

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer
för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade
i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält
eller extrema temperaturer - funktioner som krävs för användning inom områden
såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, försvars-
och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i
Europa och USA, och har levererat över 85 000 datorer. Under 2013 omsatte JLT
61 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i
Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First
North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer
information, sewww.jltmobile.com.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: JLT Mobile Computers AB via Globenewswire

HUG#1784175

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.