Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-07

JM: Bokslutskommuniké 2016

ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 15 752 mkr (14
447) och rörelseresultatet ökade till 2 011 mkr (1 590).
Rörelsemarginalen ökade till 12,8 procent (11,0)

· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 15 291 mkr (13 939)
och rörelseresultatet ökade till 1 931 mkr (1 499). Omräkningen är
relaterad till JM Utland med en resultateffekt om -80 mkr (-91)

· Resultatet före skatt ökade till 1 871 mkr (1 427). Resultat efter
skatt ökade till 1 478 mkr (1 085)

· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade
till 31,2 procent (23,7). Resultatet per aktie under året ökade till
20,40 kronor (14,50)

· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter
uppgick till 1 957 mkr (-230)

· Antal sålda bostäder ökade till 3 843 (3 770) och
produktionsstarterna ökade till 4 187 (3 731)

· Övervärde exploateringsfastigheter om 7,0 mdkr (4,2)
· Styrelsen föreslår 9,50 kronor (8,25) i utdelning för 2016 samt
förnyat återköpsbemyndigande.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående/ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
2017-02-07 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder
kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jm/r/bokslutskommunike-2016,c2181459
http://mb.cision.com/Main/1261/2181459/624619.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.