Du är här

2018-07-13

JM: Delårsrapport januari - juni 2018

VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING
PÅ ÖVRIGA MARKNADER

Intäkterna minskade till 8 179 mkr (8 644) och rörelseresultatet
minskade till 1 032 mkr (1 188). Rörelsemarginalen uppgick till 12,6
procent (13,7)

Resultatet före skatt minskade till 997 mkr (1 430) 1). Resultat efter
skatt uppgick till 776 mkr (1 177) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade
till 30,7 procent (41,6) 1). Resultatet per aktie under första
halvåret uppgick till 11,10 kronor (16,50) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick
till -222 mkr (1 294)

Antal sålda bostäder minskade till 1 099 (1 735) och
produktionsstarterna uppgick till 1 417 (1 719)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr
under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-07-13 kl. 08:00
CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder
kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jm/r/delarsrapport-januari---juni-2018,c2574454
http://mb.cision.com/Main/1261/2574454/877898.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.