Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

JM: Delårsrapport januari - juni 2019

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN

Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet
minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8
procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling
av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om
-180 mkr redovisad under det första kvartalet

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr
(7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och
rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)

Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter
skatt minskade till 614 mkr (776)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade
till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret
uppgick till 8,80 kronor (11,10)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick
till 371 mkr (-222)

Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna
uppgick till 1 365 (1 417)

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-07-12 kl. 08:00
CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder
kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jm/r/delarsrapport-januari---juni-2019,c2861971
https://mb.cision.com/Main/1261/2861971/1076458.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.