Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

JM: Delårsrapport januari - mars 2019

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN - DEL AV
ENTREPRENADVERKSAMHETEN AVVECKLAS

Intäkterna minskade till 3 669 mkr (4 054) och rörelseresultatet
minskade till 313 mkr (528). Rörelsemarginalen minskade till 8,5
procent (13,0). Resultatet inkluderar en engångskostnad för
avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM
Entreprenad AB om -180 mkr

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 3 719 mkr
(3 790), rörelseresultatet till 506 mkr (533) och rörelsemarginalen
till 13,6 procent (14,1)

Resultatet före skatt minskade till 291 mkr (512). Resultat efter
skatt minskade till 228 mkr (399)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade
till 18,4 procent (30,5). Resultatet per aktie under första kvartalet
uppgick till 3,30 kronor (5,70)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick
till 468 mkr (-18)

Antal sålda bostäder ökade till 667 (480) och produktionsstarterna
minskade till 406 (570). Myndighetsbeslut fördröjer
produktionsstarter

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-04-26 kl. 08:00
CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder
kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jm/r/delarsrapport-januari---mars-2019,c2796673
https://mb.cision.com/Main/1261/2796673/1032007.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.