Du är här

2018-08-31

Johan Sjö lämnar Addtech

wysiwyg_image

En mycket glad och nöjd vd höll sitt elfte och sista vd-tal till Addtech-stämman. Johan Sjö lämnar nu vd-rollen och Niklas Stenberg tar över stafettpinnen.

Ett åttiotal aktieägare samlades i IVAs lokaler på Östermalm i Stockholm för att delta i bolagsstämman i Addtech på torsdagseftermiddagen, vilket tillika var Johan Sjös avskedsföreställning som vd. 

Johan Sjö kunde, på sin sista årsstämma som vd i Addtech, visa upp mycket fina siffror. Addtech, som består av ett 120-tal bolag, nådde sina finansiella mål med råge under förra verksamhetsåret, med 17 procents resultattillväxt, 52 procents utdelningsandel och givet att lönsamhetsmåttet Rörelseresultat/rörelsekapital uppnådde 53 procent.

Addtech har därtill presterat mycket bra på börsen det senaste året (+35 procent). Vid närmare studie av den period som följt sedan Life science-delen (nuvarande Addlife) avknoppades, så har det sammanlagda börsvärdet i bolagen nästintill fördubblats relativt innan delningen.

Aktiespararna tackade Johan Sjö för en lyckad tid och önskade Niklas Stenberg lycka till.

En av Aktiespararnas frågor gällde hur Addtechs styrelse och ledning ser på eventuella, ytterligare avknoppningar. ”Addlife blev en mycket lyckad avknoppning, skulle ni kunna tänka er att göra flera avknoppningar i en nära framtid? Skulle det kunna bli aktuellt att avknoppa ett helt affärsområde”?

Johan Sjö svarade nekande på frågan. ”Nej, Addlife var hälso- och sjukvårdsrelaterat och passade inte in i det övriga bolaget som är industrirelaterat”.

Aktiespararna tog också upp Addtechs finansiella mål för diskussion.

Ni når de finansiella målen med råge, har ni övervägt att revidera målen framöver? Varför sikta på trädtopparna när ni kan nå molnen”? 

Även på denna fråga var svaret från vd nekande. ”Vi tror inte det blir aktuellt att revidera de finansiella målen. Vi ska komma ihåg att de är satta över en konjunkturcykel och ser vi sedan 2001 har medeltillväxten varit 15 procent. Skruvar vi upp talen finns det en risk att vi inte orkar med förvärvstakten”, replikerade Johan Sjö.

Aktiespararna gav Addtech beröm för sin hållbarhetsredovisning. Aktiespararna frågade om det var svårt för Addtech att jobba med hållbarhetsfrågor i en så decentraliserad organisation som Addtechs. Aktiespararna lyfte i detta sammanhang fram att nyckeltalet energiåtgång/omsatt krona inte hade sjunkit för Addtech.

Johan Sjö svarade ärligt ”både ja och nej” på frågan.  Han tillade: ”Med tanke på att vi förvärvar många bolag kan det nog vara så till en början, men med tanke på att vi har en stark kultur blir det lättare efter hand. Nyckeltalet du nämner är en effekt av att vi förvärvat många bolag under senaste året”.

Åsa Nisell, ägaransvarig på Robur fonder, företrädde valberedningen på stämman. Aktiespararnas frågor till Nisell tangerade i hög utsträckning Aktiespararnas kärnfrågor i år. Den första frågan till valberedningen gällde emellertid huruvida beslutsförslaget till stämman följde lagen.

”En styrelseledamot ska kunna fakturera arvode, är det förenligt med svensk skattelagstiftning? Tar ni med skrivningen för utifall det skulle komma att ändras i framtiden”?

Aktiespararnas andra fråga till valberedningen gällde den generösa arvodeshöjningen till styrelsen.

”Det samlade styrelsearvodet föreslås öka med 17 procent. Vi har en KPI (inflation, reds. anm.) närmare 2 procent. Ska den resterade ökningen relateras till produktivitetsökningen i styrselsarbetet?

Åsa Nisell sade i replik: ”Vi är väl medvetna om att det inte är förenligt med svensk skattelagstiftning, men vill ha med skrivningen då det inte är helt omöjligt att det sker en förändring i framtiden. 17 procent låter mycket men vi har gjort avvägningen, utifrån en benchmark mot andra likvärdiga bolag, som vi tycker motiverar höjningen”.

Addtech uppfyller Aktiespararnas krav på minst tre oberoende styrelseledamöter, något som Aktiespararnas ombud, Lars-Johan Blom, berömde valberedningen för. Han förhörde även valberedningen gällande en annan av Aktiespararnas kärnfrågor; nämligen antalet uppdrag som styrelseledamöterna har i andra bolag. ”Hur beaktar ni det i valberedningen”?

Åsa Nisell bekräftade att det var en viktig fråga för valberedningen att styrelseledamöterna har tillräckligt med tid för Addtech. Nisell intygade att valberedningen utvärderar frågan löpande.

Det kan noteras att när Johan Sjö lämnar vd-jobbet, så lättar hans arbetsbörda. Därmed är han inte längre både börs-vd och styrelseordförande i ett annat börsbolag – samtidigt.

Författare och bevakare: Lars-Johan Blom

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.