Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

John Mattson Fastighetsföretagen AB: Delårsrapport januari-juni 2019

-Den 5 juni noterades John Mattson på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, en
viktig milstolpe i bolagets historia. Parallellt med vårens
noteringsarbete har förädlings- och förtätningsprojekten drivits
vidare, kommenterar Siv Malmgren, VD John Mattson.

· Hyresintäkterna uppgick till 124,9 Mkr (96,4), en ökning med 30
procent.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 20,5 Mkr (8,2) motsvarande
0,61 kr per aktie (0,27).

· Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader
av engångskaraktär om 9,9 Mkr (4,4) kopplat till genomförd
börsnotering.

· Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 51,4 Mkr (132,6),
och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -24,7 Mkr
(-6,3).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 31,8 Mkr (149,2),
motsvarande 0,94 kr per aktie (4,97).

· Fastighetsvärdet uppgick till 6 173,1 Mkr (5 845,2).
· Investeringarna uppgick till 82,2 Mkr (974,0 varav 801,9 Mkr avsåg
förvärv av Käppala 2018).

Lidingö 23 augusti 2019

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: siv.malmgren@johnmattson.se

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-mail: maria.siden@johnmattson.se

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: erik.kronqvist@johnmattson.se

Denna information är sådan information som John Mattson
Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 08.00 CEST den 23 augusti 2019.

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2
200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons
fastighetsbestånd uppgick den 31 mars 2019 till drygt sex mdkr.
Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg,
Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och
förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i
markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter
genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. John
Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/john-mattson-fastighetsforetagen-ab/r/delarsr...
https://mb.cision.com/Main/17540/2886750/1094358.pdf
https://mb.cision.com/Public/17540/2886750/a0309ad4e9f94ee7.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.