Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Jojka Communications AB: Delårsrapport Q3 2016

Siffror i sammandrag

januari - september 2016

Januari - september 2016 jämfört med motsvarande period 2015:

· Nettoomsättning: KSEK 5 406 (KSEK 5 846)

· Resultatet efter finansiella poster: *KSEK -1 008 (**KSEK -936)

*Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100 för
specifikation av ny produktgeneration

** Resultatet är belastat med emissionskostnader om KSEK -255

· Resultatet per aktie*: SEK -0,11 (SEK -0,10)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

juli-september 2016

Tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015:

· Nettoomsättning: KSEK 1 936 (KSEK 2 113)

· Resultatet efter finansnetto: *KSEK -230 (KSEK -167)
· *Resultatet är belastat med extraordinära kostnader på KSek -100
för specifikation av ny produktgeneration

· Resultatet per aktie*: SEK -0,02 (SEK -0,02)

* Beräknat på 9 577 366 aktier (9 577 366 aktier)

VD har ordet

Med redan tagna affärer under hösten räknar vi att vid årets slut
ligga på ungefär samma omsättning som föregående år. Det är vi nöjda
med då den kund som genererade 40% av vår omsättning under föregående
år dramatiskt dragit ner sina inköp och har i år endast stått för
cirka 1,8% av omsättningen. Den underliggande tillväxten är med andra
ord stark och vi är mindre känsliga idag då en storkund ersatts med
flera mindre. Resultatet är även det sämre för kvartalet än
motsvarande period förra året, närmare bestämt cirka 60 KSek. Värt
att notera är att kvartalet belastats med cirka 100 Ksek av
engångskaraktär hänförliga till specifikationen av vår nya
produktgeneration. Operativt resultat för perioden är med andra ord
bättre än motsvarande period förra året trots de minskade volymerna
från storkunden.

Under kvartalet har vi sett ett kraftigt ökat intresse från
framförallt spelföretag där vi som kommunicerats tidigare, på kort
tid, har tagit in order motsvarande 3,5 Msek i årsvolym vid fullt
utnyttjande. Värt att notera är att intresset fortsätter öka och vi
räknar med att kunna offentliggöra ett antal nya spelbolag under
innevarande kvartal. Det är mycket glädjande att en del av
introduktionerna till nya kunder kommer från befintliga kunder som
rekommenderat oss utifrån sin kundnöjdhet. Vi betraktar oss idag som
ett starkt varumärke inom detta segment.

Vi har under en längre tid planerat för vår nästa produktgeneration
och medvetet varit försiktiga med våra investeringar under denna tid.
Nu har vi en tydlig bild av hur vi ska ta oss vidare för att dra
nytta av de trender som finns gällande mobilanvändning och kommer
under det kommande 6-12 månaderna att investera en stor del av den
kassa vi skaffade oss i samband med förra nyemissionen för att
säkerställa de kvalitetskrav och den tillväxt som vi ser framför oss.

Vårt mål är en kraftig omsättningsökning fram till 2018 och det
innebär att dessa investeringar måste göras nu. Investeringarna
kommer fokusera på användarvänlighet, utökad funktionalitet,
förbättrade möjligheter till integration med andra system samt våra
möjligheter att påverka våra inköpspriser. Det är ett omfattande
arbete som kommer kräva mycket av oss och det är bland annat därför
vi ökat vår bemanning så att det viktiga säljarbetet inte blir
lidande.

Fokus under Q4 kommer att läggas på strategisk försäljning inom våra
utvalda marknadssegment samt produktutveckling. Q4 är traditionellt
starka månader för oss med höjdpunkter som Black Friday, Cyber Monday
och givetvis julhandeln.

Vi siktar in oss på ett spännande kommande kvartal där vi sätter
startskottet för nästa produktgeneration aktiverar många nya kunder
samt ser fram mot ovan nämnda högtidsdagar.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

· Tagit fram specifikationen för vår nya produktgeneration och som
en konsekvens av detta belastat Q3 resultatet med extra ordinära
kostnader om 0,1 Msek

· Jojka har tecknat avtal med 5 spelbolag med ett ordervärde fullt
utnyttjat på 3,5 Msek

· Carl Ekerling (COO) har börjat sin anställning per den 1 september

· Ökad internationell trafik och utländska kunder

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/delarsrapport-q3-201...
http://mb.cision.com/Main/11588/2105841/578171.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.