Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Jojka Communications AB: Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 19 maj 2017 årsstämma i
bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18, 3tr, i Stockholm. Utöver
formella beslut fattades följande beslut av stämman.

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning
samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget
kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000
kronor till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

-Stämman beslutade att omvälja Rutger Lindquist, Lars Nordlander, Carl
Ekerling och Jan Olof Swedin till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade
revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som
huvudansvarig revisor.

-Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av det totala
antalet aktier i bolaget med högst 5 000 000, innebärande en ökning
av aktiekapitalet om högst 1 250 000 kronor.

-Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten
som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/kommunike-fran-jojka...
http://mb.cision.com/Main/11588/2270044/677320.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.