Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Josab Water Solutions AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på Josab Water Solutions - Nuvarande projekt bäddar för till...

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent
vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av
befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. I takt med att
den ekonomiska utvecklingen fortlöper väntas utvecklingsländer som
t.ex. Indien allokera mer resurser till att tillgodose dessa behov.
Josab innehar en teknik som på ett effektivt sätt kan framställa rent
vatten och via s.k. vattenkiosker kan det erbjudas direkt mot
konsumenter. Vidare har ett testprojekt med kinesiska
vattenmyndigheten inletts under september 2018. I ett Base scenario
förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om >60 MSEK. Med en
målmultipel om EV/Sales 6,6x och en diskonteringsränta om 13 %,
erhålls ett teoretiskt fundamentalt nuvärde om 3,7 kr per aktie i ett
Base scenario.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/josh-water-solutions-q3-18/

Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor

År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra
källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med
50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden
där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem.
Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten
leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.

Låga investeringskostnader och återkommande intäkter innebär ger en
skalbar affärsmodell

Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till
cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per
dag. I Q1-18 uppskattades försäljningen per kiosk ha uppgått till
knappt 1 000 liter per kiosk per dygn, samtidigt som den maximala
kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att de enskilda
kioskerna snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som kapaciteten
skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig försäljningen
per kiosk estimeras uppgå till ca 2 000 liter per dygn år 2022.

Gruvtillgång sänker risken för Bolaget

Josab äger marken och brytningsrätten till en gruva i Ungern, där
Bolagets zeolit utvinns. Utifrån zeoliten framställer bolagets sin
produkt Aqualite som kan filtrera bort partiklar i vattnet ned till 1
mikron, vilket kan jämföras med 25 mikroner för traditionella
sandfilter. Gruvfyndigheten har ett bokfört värde om 30 MSEK men
innehar ett betydlig större kommersiellt värde.

Diskonterat värde per aktie uppgår till 3,7 kr

År 2022 estimeras Bolaget omsätta ca 65 MSEK. Med en målmultipel om
EV/Sales 6,6x motsvarar det ett bolagsvärde om ca 420 MSEK 2022. Med
en diskonteringsränta om 13 % och justering för kapitalbehov
motsvarar det ett värde per aktie om 3,7 kr.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst
Group har mottagit ersättning för att framställa analysen.
Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar
där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering
eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De
delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent
faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/analyst-grou...
https://mb.cision.com/Main/11657/2704078/965991.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.