Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

Josab Water Solutions AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på Josab Water Solutions - Potentiellt licensavtal i Kina unde...

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent
vatten. Bolaget är idag primärt verksamma i Indien där 53 % av
befolkningen inte har vattenledningar in i sina hem. Samtidigt
bearbetas den kinesiska marknaden, där målsättningen är att ingå ett
licensavtal för att etablera Josabs teknik i Kina. Värdedrivarna
bedöms idag vara en fortsatt expansion i Indien tillsammans med ett
avtal i Kina, vilket skulle kunna vara möjligt under H1-19. I ett
Base scenario förväntas Josab år 2022 nå en omsättning om ca 60 MSEK.
Med en målmultipel om EV/Sales 7,5x och en diskonteringsränta om 12
%, erhålls ett nuvärde om 4 kr per aktie i ett Base scenario.

För fullständig analys läs här:
http://analystgroup.se/analysis/josab-water-solutions-q4-18/

Möjligheter på den kinesiska marknaden

Under januari 2019 kommunicerade Josab att tekniktesterna i Kina
erhållit ett officiellt godkännande, och fick i samband med detta en
formell förfrågan att påbörja förhandlingar kring ett exklusivt
licensavtal, gällande Aqualite™ teknologin för den kinesiska
marknaden. Målsättningen nu är att komma fram till ett
licensieringsavtal innebärande att partnern marknadsför, tillverkar
och säljer Josabs produkter på den kinesiska marknaden. En eventuell
etablering i Kina skulle innebära ett signifikant värde för Josab.
Det ligger därför till grund för att en högre multipel.

Miljontals människor brukar vatten från osäkra källor

År 2012 var 748 miljoner människor beroende av vatten från osäkra
källor samtidigt som den globala efterfrågan på vatten väntas öka med
50 % till 2050. Josab är primärt verksamma på den indiska marknaden
där 53 % av invånarna inte har vattenledningar indraga till sina hem.
Då vatten är en absolut nödvändighet väntas den ekonomiska tillväxten
leda till en ökad efterfrågan på rent och hälsosamt vatten.

Låga investeringskostnader och återkommande intäkter ger en skalbar
affärsmodell

Josabs kostnader för varje enskild vattenkiosk estimeras uppgå till
cirka 15 tSEK per år, motsvarande en försäljning om ca 650 liter per
dag. Utifrån tidigare rapporter kan uppskattningar göras som visar en
försäljningen om ca 1 000 liter per kiosk och dygn, samtidigt som den
maximala kapaciteten är 20 000 liter per dygn. Det innebär att
enskilda kiosker snabbt kan täcka sina kostnader samtidigt som
kapaciteten skapar en skalbarhet i affärsmodellen. Genomsnittlig
försäljning per kiosk estimeras uppgå till över 2 000 liter per dygn
2022.

Politiska risker och trögrörliga strukturer

Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella
utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter,
något som kan göra att processer drar ut på tiden. Med tanke på att
Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst
Group har mottagit ersättning för att framställa analysen.
Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar
där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering
eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De
delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent
faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/analyst-gro...
https://mb.cision.com/Main/11657/2769130/1011891.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.