Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Josab Water Solutions AB (publ): Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 Josab Water Solutions AB (publ), org nr 55654...

1 januari - 31 december 2019

· Tester i Sichuan, Kina, gav en order på 3 maskiner, S100,
ordervärde ca 1 MSEK.

· Joint Venture i Kina signerat och extra bolagsstämma godkände
affärsupplägget i december 2019.

· Investeringsavtal samt licensieringsavtal signerat och presenterat
på extra bolagsstämma som ovan.

· Konvertering av lån om 25 MSEK till aktier skedde under Q3 2019.
· En riktad emission om 2 miljoner aktier, 8,5 MSEK, till
investerare genomfördes under året.

· En strategisk order på utrustning till en mindre stad i Ungern
erhölls under året.

· En order på utrustning erhölls från Danvan A.S. i Danmark för
jordbruksindustrin.

· Förvärv av andel i Checoa Environmental Technology Co., Ltd, inom
waste water i Kina initierat.

· Koncernens resultat under Q4 2019, -12 036 tkr, (-6 700) tkr.
Nedskrivning av projekt -6 215 tkr ingår Q4 2019 (fg år 0).

· Resultat 2019 efter skatt för koncernen uppgick till -24 386 tkr,
(-18 757) tkr. Nedskrivning av projekt -6 215 tkr ingår Q4 2019 (fg
år 0).

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på
vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001.
Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab
Hungary Kft, Josab India Private Ltd, Josab (Beijing) Ecological
Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.
Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika
egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt
material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika
Aqualite? vilket är det kommersiella namnet på den naturligt
förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna
gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite? utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen
och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av
säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta
kemikalier.

Aqualite? har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och
tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och
petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och
svampar. Aqualite? har lång livslängd och är motståndskraftigt mot
mekaniskt slitage. Aqualite? kan filtrera bort partiklar ned till en
storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella
sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab Water Solutions via sitt
helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till
gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så
kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda
förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde,
har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får
bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag,
och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar
mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas,
och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m[3] upp
till 3000 m[3] per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan
parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs
i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit
till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik,
ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/bokslutskom...
https://mb.cision.com/Main/11657/3049518/1203342.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.