Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Josab Water Solutions AB (publ): Godkänt tekniktest i Kina, förhandling om licensavtal påbörjas

Josab Water Solutions har erhållit ett officiellt godkännande, av
utförda tester, från Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, och
Global Green Development Capital China Co. Ltd, som i samarbete med
Rural Drinking Water Safety Center of the Chinese Ministry of Water
Resources genomfört ett test av Josabs Aqualite™ baserade ekologiska
vattenreningsteknik. Testet skedde vid en anläggning i Zaozhuang City
i Shangdonprovinsen i Kina. Meddelande om detta test publicerades för
marknaden i augusti 2018.

Testet syftade till att undersöka möjligheten att på ett
kostnadseffektivt sätt reducera halten av NO3 (Nitrat) i ett
grundvatten kontaminerat med ca 18 mg/l NO3 ned till under 10 mg/l
NO3. Detta motsvarar den nationella standarden i Kina, som på senare
år infört världens hårdaste krav för godkänt dricksvatten. Testerna
visade att Josabs anläggning under testperioden kunde producera
vatten med en nivå av NO3 uppgående till 7.2 - 9.3 mg/l, vilket
mottogs väldigt positivt.

Josab har i samband med bekräftelsen av testresultatet fått en formell
förfrågan, från Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd, att påbörja
förhandlingar kring ett exklusivt licensavtal, gällande Aqualite™
teknologin för den kinesiska marknaden. Parterna har som målsättning
att signera ett MoU avseende innehållet i dessa förhandlingar, och
direkt efter det kinesiska nyåret påbörja den legala processen med
att färdigställa ett licensavtal.

"Vid möten med Ministry of Water Resources har det framkommit att höga
halter av Nitrater, Arsenik och Flourider är stora problemområden där
Kina är i behov av nya teknologier. Vad gäller bakteriellt vatten,
även vid kontaminering med tungmetaller behöver reningsmetoderna bli
mer hållbara och kostnadseffektiva jämfört med tekniker som används
idag, ", säger Johan Gillgren, VD Josab Water Solutions. "På den
senare delen passar vi in väldigt bra med vår ekologiska AqualiteTM
baserade teknik. Vi kommer även under våren, tillsammans med våra
lokala partners, verka för att få till stånd ett test av vår
nyutvecklade reningsmetod för Arsenik, som nyligen framgångsrikt
testats av de Serbiska myndigheterna, och även godkänts i Ungern och
därmed för hela EU-marknaden", avslutar Gillgren.

Denna information är sådan information, som Josab International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 21 januari 2019.

Stockholm den 21 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren Mrs Shen Chengxiu

VD, Koncernchef Grundare och styrelsemedlem

Josab Water Solutions AB (publ) Beijing Winfortune Technologies Co. Ltd

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 Telefon: +86 10-8855-6223

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska
vattenreningslösningar baserade på företagets unika filtermaterial
Aqualite™. Josab Water Solutions AB har för närvarande fyra helägda
dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China
Ecological Water Treatment Systems Co. Ltd och JOSINT Financial
Services AB. Josab Water Solutions AB är listad på Spotlight Stock
Market med koden JOSA.

Om Beijing Win Fortune Technology Co. Ltd

Beijing Win Fortune Technologies Co. Ltd, grundades med målsättningen
att göra ekosystem för vatten hållbara och tillgängliga för Kina
baserat på den djupa kunskapen om de kinesiska vattensystemen, och
den 60-åriga relationen mellan grundaren och de kinesiska nationella
vattenmyndigheterna. Bland välkända projekt som företaget slutfört,
eller ansvarat för, är olympiastadion för Beijings olympiska spel
2008, och de olympiska parkernas vattensystem. Ävensom projektet
"vattenresan i Kina" - en medvetenhetskampanj för vattenexperter,
lärare, studenter, lokala myndigheter och lösningsleverantörer, som
en resa genom alla åtta stora flodsystemen i Kina för att ta tillbaka
det hållbara Kina. Bolaget har även deltagit i designen av
vattensystem för staden XiongAn, den planerade nya huvudstaden i
Kina.

Om Global Green Development Capital Co. Ltd
Global Green Development Capital Co, Ltd är ett
managementkonsultföretag som arbetar inom miljöområdet och är
specialiserat på affärsutveckling, projektledning och
fondförvaltning, kopplat till städer och landsbygdens utveckling i
Kina. Företaget agerar rådgivare till China Development Bank Capital
vid etablering av internationella strategiska allianser i smarta och
hållbara lösningar inom vatten, avfall, energi och transport samt
hälso- och sjukvårdsteknik. Allt detta för att möta behoven i
förorterna och på landsbygden, där det bor ca 600 miljoner kineser i
medelklassen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/godkant-tekn...
https://mb.cision.com/Main/11657/2722609/979648.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.