Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Josab Water Solutions AB (publ): Josab signar Letter of Intent för etablering inom Waste Water marknaden i Kina

Josab Water Solution AB har idag tecknat ett LOI avseende ett
strategiskt förvärv, för etablering på den kinesiska marknaden inom
Waste Water Treatment.

Vi vill poängtera att Josabs nu två pågående projekt i Kina i detta
skede är helt fristående från varandra, JV projektet, tidigare
meddelat marknaden, och att de inte på något sätt står i konkurrens
med varandra, snarare tvärt om.

Förvärvet avser Checoa (Shanghai) Environmental Technology Co., Ltd,
ett företag baserat i Shanghai. Bolaget startade år 2011, och har
upparbetat en mycket stark produktportfölj under flera års tid, och
jobbar främst mot mat och dryckes-, läkemedels-, kemikalie-,
petrokemisk-, bil- och reservdels-, metall- och halvledarindustrin.
Bolagets etableringsområde är östra delen av Kina där en stor del av
den tunga industrin är lokaliserad.

Bolaget bedriver mycket forskning, har 2 egna laboratorier, och
samarbeten med flera etablerade labb i olika världsdelar. Bolagets
produkter byggs oftast externt men i övrigt har bolaget allt från
labb, konstruktion, implementering och systemunderhåll in house.

Checoa har idag ett flertal stora projekt ute på marknaden för Waste
Water, och är idag ett vinsgivande bolag i ett mycket expansivt skede
efter lyckad forskning och utveckling, som utmynnat i ett stort
intresse för bolaget produkter.

Checoas lösningar omfattar ett fullt spektrum av lösningar, för
giftigt utsläpp från ovan omnämnda industrier, och klarar avfall som
oftast har låg biologisk nedbrytbarhet, genom mycket avancerade
tekniker för filtrering på media, membran, biologiska och fotokemiska
processer. Det är patenterade metoder som omvandlar giftigt avfall
till små molekyler som sedan kan brytas ner biologiskt.

Bolagets lösningar är mycket avancerade, mobila och kompakta, samt
ställer miljön i centrum för att minska den ekologiska effekten i
processerna. Önskan från deras sida är att med vår ekologiska
AqualiteTMteknologi bredda teknikbasen ytterligare och kunna ge sina
kunder en bredare lösning inom ännu fler områden.

Hanteringen av giftigt avfall för industrin i Kina är oerhört
kostnadskrävande, varför Checoas lösningar sparar stora pengar för
industrin, samtidigt som det giftiga avfallet bryts ner på ett
hållbart sätt. Detta passar mycket bra in i Josabs affärside, och
breddar samtidigt Josabs utbud från att omfatta dricksvatten, ca 10%
av den totala vattenmarknaden, till 100% genom etableringen på
marknaden för Waste Water.

Josab siktar på att bli en ledande aktör inom kompakta och mobila
vattenreningslösningar inom hela marknaden för vattenrening.

Det finns stora synergier med vår befintliga affärsidé, rening till
dricksvatten, med Waste Water, och även för vår pågående etablering
på den kinesiska marknaden för den förra delen via ett JV, vilket
meddelats marknaden i separata meddelanden, då dessa lösningar ofta
är efterfrågade tillsammans. Vi kan i och med detta ge
helhetslösningar till våra kunder vilket vi tidigare har saknat
möjlighet till. Detta kommer att vara en fantastisk fördel som gör
att vi snabbare kan ta marknadsandelar i Kina, samt i andra delar av
världen. Detta är också en stor anledning till intresset för Josab
från Checoas sida, då AqualiteTMteknologin breddar teknikportföljen i
befintliga produkter, men även möjliggör nya, vilket skapar
motsvarande synergi för dem.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, "vi har under
en tid sökt en partner, eller ett bolag att förvärva, inom Waste
Water och vi anser att detta ger oss en fantastisk möjlighet att växa
inom båda segmenten för vattenrening med stora synergier. Just Checoa
passar oss fantastiskt bra, lämplig storlek, mycket kompetent ledning
och personal, mycket innovativa lösningar, sin ekologiska prägel och
med verksamhet inom en extremt stor marknad som blir mer och mer
reglerad, inte bara i Kina, utan även i västvärlden, vilket gör detta
förvärv skalbart på sikt."

Nu när LoI är signat kommer en fördjupad DD process att ske
inkluderande ekonomiska, tekniska och legala delar där vi har
expertis inom all behövliga områden till vårt förfogande. Vår
bedömning är att vi är klara med detta till sista oktober 2019.

Övriga väsentliga villkor som parterna kommit överens om är:

- Josab har ensamrätt till dessa förhandlingar i 3 månader,

- Checoa skall teckna ett distributionsavtal där de har rätt att köpa Josabs material och produkter till sina egna lösningar,

- Checoas ägare skall äga rätt att köpa 2 miljoner aktier i Josab med bedömd affärsmässig rabatt,

- Josab skall i samband med detta köpa 20% av Checoas aktier baserat på en överenskommen p/e värdering, baserad på 2018 års vinst, vilket betalas med nya aktier värderade till genomsnittskurs 60 handelsdagar före det kommande distributionsavtalets undertecknande,

- Josab erhåller en option att förvärva ytterligare 55 % av aktier i Checoa, totalt 75%, förutsatt att Josab skapar minst 15 Msek i finansiering för Checoas expansion av sina affärer, baserat på en p/e värdering på 2019 års vinst, vilket betalas med nya aktier värderade till genomsnittskursen 60 handelsdagar före lösen av optionen.

- Optionen gäller i nio månader från köpet av de första 20% av aktierna i bolaget.

Försäljningen av aktier samt förvärvet av första 20% i Checoa kan
komma att beslutas baserat på styrelsens erhållna bemyndigande från
senaste årsstämman, alternativt på en extra bolagsstämma, medans
eventuell lösen av optionen kommer att kräva ett beslut på
bolagsstämma.

Vi kommer att återkomma med en fullständig uppdatering efter DD
processen och presentera alla villkor för affären som ligger till
grund för Josabs kommande beslut.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 september 2019.

Stockholm den 19 september 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab Water Solutions AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00

E-mail: johan.gillgren@josab.com

Checoa (Shanghai) Environmental Technology Co., Ltd

E-mail: www.checoa.com

___________________________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska
vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika
filtermaterialet Aqualite?. Josab Water Solutions AB har idag fyra
helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab
China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial
Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden
JOSA

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/josab-signa...
https://mb.cision.com/Main/11657/2908824/1108316.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.