Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Josab Water Solutions AB (publ): Josab signerar flertalet avtal i Kina

Förhandlingarna mellan Josab Water Solutions AB, Beijing Win Fortune
Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd
avseende en etablering av Josabs ekologiska Aqualite? teknologi på
den kinesiska marknaden har under torsdagen nått fram till en
position där parterna vid en officiell signeringsceremoni signerat
flertalet avtal relaterade till det MoU bolaget informerade marknaden
om den 5 juni, 2019, samt uppdateringen av affärsmodell 12 september
2019.

Parterna har signerat ett "Heads of Terms - Joint Venture Company
Establishment" vilket bestämmer de affärsmässiga villkoren mellan
parterna i det kommande Joint Venture avtalet. Detta kommer baserat
på ett godkännande från en kommande extra bolagsstämma, ligga till
grund för registreringen av det tilltänkta och samägda Joint Venture
bolaget. Som en bilaga till det signerade avtalet ligger även ett
licensavtal som bestämmer de affärsmässiga villkoren mellan Josab och
Joint Venture bolaget efter dess bildande.

Josabs önskemål om en förändrad samarbetsform från ett rent
licensavtal till ett Joint Venture, via ett samägt kinesiskt bolag
har accepterats av alla parter. Josabs andel av bolaget kommer att
vara 49% och resterande 51% delas lika mellan de två kinesiska
parterna.

Josab kommer ge Joint Venture bolaget en exklusiv rätt att tillverka,
marknadsföra samt sälja Josabs ekologiska vattenreningsanläggningar
baserade på den ekologiska Aqualite? teknologin, på den kinesiska
marknaden.

Bolaget kommer även vara bundet att från Josab, till ett
marknadsmässigt pris, köpa en minimivolym av Aqualite? per år, samt
därutöver betala en licensavgift för rätten att använda Josabs
patenterade ekologiska Aqualite? teknologi på den kinesiska
marknaden.

För att kunna tillgodose den stora efterfrågan som parterna bedömer
finns gällande Josabs teknologi har Joint Venture bolaget, för att
kunna uppnå en större marknadspenetration på ett kostnadseffektivt
sätt, rätt att utse lokala distributörer samt samarbetspartners i
Kina. De av Josab redan upparbetade kunderna i Kina kommer framöver
hanteras av Joint Venture bolaget.

Parterna har vid torsdagens signeringsceremoni även signerat ett
"Investment Agreement" där de kinesiska parterna, efter ägarnas
godkännande av de kommersiella avtalen på en extra bolagsstämma,
förbundit sig att initialt investera 14 miljoner kronor i Josab.
Detta sker genom en riktad nyemission av 7 miljoner, vilket som
tidigare informerats marknaden återspeglar priset på aktien vid
förhandlingarnas början. De kinesiska parterna har även för avsikt
att under loppet av 3 år investera ytterligare 216 miljoner kronor
via 3 optionsprogram med löptid mellan 12 och 36 månader. Detta
motsvarar vad som tidigare meddelats marknaden 5 juni 2019.

"Vi är glada att parterna enats om en gemensam satsning på denna
viktiga marknad, där Josabs bidrag gällande teknologin kompletterar
vår kinesiska partners marknadsaccess och förmåga att stärka bolagets
finanser.", säger Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB. "Att
utöver intäkterna från licens- samt Aqualite? leveransavtalet även få
49% av Joint Venturebolagets framtida vinster är förstås väldigt
gynnsamt för våra aktieägare", avslutar Gillgren.

"Att inkludera Josabs ekologiska Aqualite? baserade teknologi i våra
projekt kommer stärka vår konkurrenskraft betydligt eftersom
marknadstrenden i Kina pekar på att tillhandahålla hållbara
vattenreningslösningar till landsbygden", säger Chenxiu Shen,
Styrelseordförande, Beijing Win Fortune Technologies Ltd. "Vi tror
att vårt nära samarbete med Rural Water Testing Center och Water
Technology Promotion Center of the Chinese Ministry of Water
Resources är en viktig framgångsfaktor för detta samarbete", avslutar
Shen.

Parterna räknar med att kunna färdigställa ett slutgiltigt Joint
Venture avtal inom 10 dagar och därefter kalla till en extra
bolagsstämma i vars kallelse alla detaljer för affären kommer
redovisas.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 oktober 2019.

Stockholm den 17 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab Water Solutions AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00

E-mail: johan.gillgren@josab.com

___________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska
vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika
filtermaterialet Aqualite?. Josab Water Solutions AB har idag fyra
helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab
China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial
Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden
JOSA

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/josab-signe...
https://mb.cision.com/Main/11657/2935325/1125321.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.