Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Josab Water Solutions AB (publ): Nyhetsbrev - Uppdatering - Maj 2020 - Josab Water Solutions AB

Som nytillträdd VD vill jag, Henry Koskela, kort informera er ägare,
och övriga intressenter, om statusen i Josab. Jag har jobbat på Josab
sedan november 2014, som CFO, och suttit i styrelsen sedan 2016, och
har därmed god kännedom om alla delar i företaget utan att vara
expert på alla tekniska delar i verksamheten. Den delen har vi andra
som kan och mitt jobb blir att leda och få ihop delarna till en bra
helhet.

Josab har såsom bolag givetvis drabbats av civid-19 virusets effekter
i den löpande verksamheten, i likhet med stora delen av näringslivet,
inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Även på det
individuella planet drabbas många människor vilket gäller såväl våra
medarbetare, samarbetspartners i Sverige och i övriga länder där vi
är verksamma.

Trots detta har vi försökt att hålla viss verksamhet igång i
koncernen, och utnyttjat denna tid till strategisk planering, möten
på distans, och därmed försökt bädda för den ljusare tid som vi alla
önskar skall komma så snart som möjligt.

I Ungern erhöll vi myndigheternas tillstånd att etablera vår teknik
för vattenrening i en mindre stad, Hajdodorog, men har inte kunnat
slutföra detta arbete på grund av covid-19 som även drabbat Ungern.
Med detta projekt ser vi dock en potential till nya affärer i städer
av motsvarande storlek, med kostsamma och kemikaliekrävande tekniker.
Arbetet med att identifiera dessa objekt, och presentera en god och
ekonomisk lösning, pågår och kommer att intensifieras efter den
kommande installationen.

I Ungern har Josabs dotterbolag, sedan 2017, medverkat i ett
EU-finansierat utvecklingsprojekt, med 2 andra privata bolag och 2
universitet. Syftet är att finna nya användningsområden för mineraler
med vulkaniskt ursprung, bl.a zeoliter, som inkluderar vår
Aqualite[TM], inom områdena vatten, förorenad mark och luftrening.
Miljön står således i centrum för denna satsning. Flera typer av
tester och testprodukter har framtagits.

Vår förhoppning är att på detta sätt bredda Josabs möjligheter till
utnyttjande av resurserna i den ägda gruvan i Ungern, samt
personellt, till fler områden än dagens inom vattenrening. Flera
intressanta projekt pågår vilket kommer att redovisas så snart det
finns underlag för detta.

I Indien har vi försökt förbereda oss på den stora förändring som den
federala finansieringen av vattenprojekt i regioner, stater, distrikt
och byar kommer att få framöver. Tidigare har medel fördelats till
regionerna som sedan använt dessa medel enligt bästa förmåga. Staten
har inte varit nöjd med de totala resultaten för befolkningen, varför
man nu inrättat en federal myndighet som håller i pengarna. Regioner,
stater, distrikt och byar får sedan ansöka om medel för projekten
centralt. Denna förändring leder till nya sätt att arbeta med
vattenprojekt vilket vi tagit fram strategier för, tillsammans med
samarbetspartners. Arbetet kommer att fortsätta då delar av detta
kräver fysiska möten, vilket under en tid inte varit tillåtet i
Indien på grund av nedstängningen.

Ett lagförslag om att förbjuda membrantekniken omvänd osmos (RO), som
slukar stora mängder rent vatten i reningsprocessen, kan få stora
effekter för Josab i Indien. RO är mycket utbrett, och en av de
vanligaste teknikerna inom indisk vattenrening, och vad gäller
vattenkiosker är det i princip den enda använda tekniken i landet. Vi
har som ett av få bolag inom detta område en annan teknik, baserat på
vår Aqualite[TM], utan användning av stora mängder rent vatten i
reningsprocessen, med låg energiförbrukning, samtidigt som de
naturliga egenskaperna för vattnet bibehålls. Vi arbetar med att
marknadsföra vår teknik på nya projekt, men även som OEM-leverantörer
mot andra bolag inom denna sektorn med egna projekt. Flera andra
vertikala affärsmöjligheter öppnar sig också i samband med förbudet
mot RO, vilket det arbetas med parallellt.

Dessa processer kräver i viss mån fysiska möten och kommer att
succesivt ökas upp när det återigen är möjligt och tillåtet i landet.
Vi har givetvis dragit stora erfarenheter av projektet i Hyderabad,
och tagit lärdom av det goda och det dåliga, varför vi utan tvivel
ser fram emot fler projekt inom samma område, men även inom nya, för
vattenförsörjning till den indiska befolkningen.

På den afrikanska marknaden har vi främst arbetat via agent, SAFAB,
och i tidigare meddelad upphandling i Ethiopien har Josab som enda
bolag accepterats för den ekonomiska utvärderingen. Ärendet har sedan
fastnat i byråkratin, och skälet som angetts är brist på utländsk
valuta då den egna valutan inte är växlingsbar. Vi fortsätter bevaka
detta och försöker hitta en lösning och återkommer så snart det finns
någon mer information i denna frågan.

Tidigare meddelat förvärv av delar i Checoa (Shanghai) Environmental
Technology Co., Ltd. är fortfarande aktuellt, dock har
förhandlingarna försenats på grund av covid-19 och kinesisk
byråkrati. Vi arbetar även med andra uppslag för att bredda Josabs
verksamhet och återkommer givetvis även om detta när det är aktuellt.

I Sverige har vi också haft en minskad aktivitet, förutom med arbetet
att få klart med JV projektet i Kina som i flera steg fått sina
oförutsedda törnar och förseningar. I dagsläget ser vi dock att detta
arbete tillsammans med våra partners har gett resultat, och att JV
bolaget inom kort kommer att vara registrerat och därmed formellt på
plats. Jag vill inte sätta exakt datum för detta idag, men alla
hinder som varit på vägen är undanröjda i dagsläget.

Som ny VD i Josab ser jag fram emot det fortsatta arbetet med att få
alla delar på plats, och skapa försäljning inom olika marknader och
segment, vilket därmed skapar bättre förutsättningar för utveckling
av Josabs affärsidé, och ger en intressant placering för våra
aktieägare.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj
2020.

Stockholm 6 maj 2020

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henry Koskela
CEO

Josab Water Solutions AB
+46 70 749 60 09
henry.koskela@josab.com

________________________________________________________________________________________________________Om
Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska
vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika
filtermaterialet Aqualite?. Josab Water Solutions AB har idag fyra
helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab
(Beijing) Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT
Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden
JOSA.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/nyhetsbrev-...
https://mb.cision.com/Main/11657/3105294/1242869.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.