Du är här

2018-08-24

Josab Water Solutions AB (publ): Rapport Q2 Josab Water Solutions AB

· Vattenprojektet i Hyderabad pågående, 164 maskiner klara och
levererar vatten.

· Pilotprojekt, på arsenikhaltigt vatten, påbörjat i norra Serbien
via Josab Ungern.

· Ny bolagsordning med ny firma antagen, Josab Water Solutions AB.
· Avtal tecknat i Kina för att erhålla tekniktest med myndigheterna
samt ett licensavtal med framtida affärspartner.

· Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 2 636 tkr, varav 1
544 tkr Q2.

· Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -8 154 tkr, varav
-4 071 tkr Q2.

Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan Gillgren, CEOTel: +46 (0) 8 121 389 00Email: info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

OMSÄTTNING OCH
RESULTAT

Nettoomsättningen
under årets första
sex månader
uppgick till 2 636
tkr, (fg år 349
tkr) för koncernen,
och 68 tkr, (fg år
17) för
moderbolaget.
Resultatet efter
skatt blev -8 154
tkr, (fg år -7 489
tkr), varav
moderbolaget
-5 723 tkr, (fg år
-5 053 tkr).

VD KOMMENTAR TILL
PERIODEN

Bolagets intäkter
har ökat kraftigt
vilket främst
beror på
projektet i
Hyderabad men även
en ökad
försäljning i
Ungern. Kostnaderna
har planenligt
ökat, kopplat till
den högre
aktiviteten i
bolaget samt ökade
satsningar på
marknadsföring och
andra säljinsatser.
Resultatet
belastas, i
jämförelse med
föregående år, med
högre
räntekostnader
vilket avser
konvertibelt lån
som löper med
ränta.

VÄSENTLIGA
HÄNDELSER UNDER
RAPPORTPERIODEN

Vattenprojektet i
Hyderabad pågående
och 164 maskiner
klara och levererar
vatten. Tekniska
tillståndet för
gruvbrytning i
Ratka, Ungern,
förlängt med 10
år.På årsstämman
antogs ny
bolagsordning och
bolaget ändrade
firma till Josab
Water Solutions
AB.Pilotprojekt i
norra Serbien
påbörjat, via
Josabs
dotterbolag i
Ungern, tillsammans
med annat ungerskt
bolag. Höga halter
av arsenik och
andra föroreningar
i vattnet. Testerna
har varit väldigt
lyckade och
halterna av arsenik
och andra
föroreningar
understiger kraven
för drickbart
vatten efter
genomförda
tester.Josab har
tecknat avtal med
Global Green
Development Capital
China Co. Ltd, för
att etablera Josabs
ekologiska
AqualiteTM baserade
vattenreningsteknik
i Kina. Första
steget är att
erhålla ett test av
tekniken hos
kinesiska
vattenmyndigheter,
för att sedan
etablera ett
licensavtal med en
kinesisk
affärspartner som
kan tillverka och
marknadsföra Josabs
produkter på den
kinesiska
marknaden.

VÄSENTLIGA
HÄNDELSER EFTER
RAPPORTPERIODEN

Vattenprojektet i
Hyderabad
fortsätter och till
dags dato är 190
maskiner
färdigställda och
invigda.I Serbien
har den serbiska
staten påbörjat
tester för
verifiering av
Josabs ekologiska
teknik vilket
krävs innan
tekniken kan
användas i
kommunala och
statliga
vattenprojekt.

FRAMTIDSUTSIKTER

Framtidsutsikterna
är fortsatt
positiva i
enlighet med den
redogörelse som
finns att läsa i
boksluts-kommunikén
för år 2017.

Koncernens
organisation är
idag i fas med
bolagets nuvarande
verksamhet.
Eventuella nya
projekt, främst i
Indien, kan kräva
investeringar i
form av personal,
främst lokalt där
projekten bedrivs.
Övrig expansion
bedöms kunna klaras
av med befintlig
personal.Styrelsens
prognos är fortsatt
att resultat för
2018 kommer att
förbättras
väsentligt jämfört
med 2017.

KOMMANDE
RAPPORTTILLFÄLLEN

· Delårsrapport
kvartal 3: 2018-11
-23
Josab Water
Solutions AB
(publ)Stockholm den
24 augusti 2018För
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-water-solutions-ab--publ-/r/rapport-q2-j...
http://mb.cision.com/Main/11657/2600434/897051.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.