Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

JSM Financial Group AB: 2018 - Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

- Övergången från IAS 39 till IFRS 9 har haft en påverkan om 44 MSEK
på de ingående balanserna jämfört med 2017-12-31. Se not 26 för
ytterligare information.

- Cashbuddy AB förvärvade i maj lånestocken från systerbolaget
Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs numer
under varumärket Cashbuddy.

- Styrelsen beslutade att stoppa utlåningen i Finland vilket medför
att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk
som påverkar koncernen då moderbolaget upptagit sina krediter i SEK
medan utlåningen till det finska dotterbolaget sker i EUR. Under året
uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK.

- Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB
och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska
marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant
värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019

- Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer utställda av
moderbolaget till ett värde om 158 MSEK föranlett av överlikviditet.
Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

- Rolf Isaksson har valts in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en
bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.

Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 193,2
MSEK (252,2).

Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 68,1 MSEK
(87,5).

Resultat före skatt i koncernen uppgick till 27,3 MSEK (35,7).

Utlåning till allmänheten uppgår per 2018-12-31 till 488,0 MSEK
(723,9).

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen
Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av
blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska
dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med
tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det
finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret.
Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information
finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jsm-financial-group-ab/r/2018---arsredovisning...
https://mb.cision.com/Main/8887/2753243/999971.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.