Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

JSM Financial Group AB: Cash2you Nordic AB återkallar sitt tillstånd som konsumentkreditinstitut

Under maj 2018 överlät Cash2you Nordic AB rörelsen avseende
konsumentkreditverksamheten till systerbolaget Cashbuddy AB. Bolaget
har sedan dess inte bedrivit någon tillståndspliktig verksamhet.

I januari 2019 inlämnade Cash2you Nordic AB en begäran till
Finansinspektionen om att bli avregistrerat som
konsumentkreditinstitut som en följd av den avvecklade rörelsen.

Finansinspektionen har 31 januari 2019 beslutat avregistrera Cash2you
Nordic AB som tillståndspliktigt konsumentkreditinstitut.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen
Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av
blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska
dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av
Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska
dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen
marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer
information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jsm-financial-group-ab/r/cash2you-nordic-ab-at...

Författare Cision