Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

JSM Financial Group AB: Q3 - 2016 JSM Financial Group AB (publ)

I Finland har mycket tid och investeringar lagts på en ny
IT-plattform. Plattformen bygger på samma system som den svenska och
introducerades den siste september. När den nya plattformen nu är
driftsatt kommer fokus i Finland och även Sverige att skiftas mot
ökade utlåningsvolymer.

- Nettoomsättningen uppgick till 70,9 MSEK (3 månader).

- Rörelseresultatet uppgick till 29,5 MSEK (3 månader).

- Rörelsemarginalen uppgick till 41,6 %.

- Resultat efter skatt uppgick till 15,3 MSEK (3 månader).

- Kreditförlusterna har ökat med 7,0 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2015. I den svenska verksamheten beror ökningen på att de fordringar som konstateras som kreditförlust vid inkassoförfarandet har ett högre snittbelopp än tidigare. I Finland har utlåningsvolymen ökat och i samband med detta också kreditförlusterna.

- Under tredje kvartalet uppkom en valutakursvinst om 4,5 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

- Vid övergång till den nya IT-plattformen i det finska dotterbolaget uppmärksammades att de avtalade uppläggningsavgifterna för respektive kredit inte ingick i posten kundfordringar vid det ursprungliga förvärvet.
Uppläggningsavgifterna skall erläggas av kunderna oavsett om
förtidsinlösen av en kredit sker och utgör därför till fullo en
intäkt när nytt kreditavtal ingås. Detta har nu korrigerats och ger
upphov till en positiv engångseffekt som har gottskrivit resultatet
per 160930 om 3,3 MSEK. Härigenom har även förvärvsgoodwillen
justerats ner med 7,1 MSEK eftersom denna del av köpeskillingen redan
vid förvärvet utgjordes av fordringar.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen JSM
Capital AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av
blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska
dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av
Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska
dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen
marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer
information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jsm-financial-group-ab/r/q3---2016-jsm-financi...
http://mb.cision.com/Main/8887/2104920/577536.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.