Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

JSM Financial Group AB: Q3 2019 - JSM Financial Group AB (publ)

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att
den finska verksamheten är under avveckling. Volymerna i den svenska
verksamheten har ökat med 10,9% under perioden. Volymökningen i
Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter
till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för
kreditförluster sker vid utbetalning av respektive lån. Intäkterna
bokförs under respektive låns löptid och kommer alltså senare. Detta
har påverkat resultatet negativt med ca 12,5 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete
avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse,
vilket har belastat resultatet under året med omkring 10 MSEK. Ägarna
har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra
finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in
ansökan. Under hösten har fördjupade diskussioner kring en ny
finansieringslösning förts med en motpart där förhoppningen är att
bindande avtal skall kunna undertecknas innan årsskiftet 2019-12-31.

Under perioden har bolaget förvärvat obligationer till ett värde av
140 MSEK samt makulerat obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp
och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta
har haft en negativ resultatpåverkan om 5,9 MSEK.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 107,1 MSEK (9 månader).
· Rörelseresultatet uppgick till 30,8 MSEK (9 månader).
· Rörelsemarginalen uppgick till 28,8%.
· Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (9 månader).
· Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 318
MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens
villkor.

· JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett
värde av

140 MSEK.
· Under perioden uppkom en valutakursvinst om 3,9 MSEK beroende på
att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen
till finska dotterbolaget sker i EUR.

· Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå
tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då
bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari
beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt
företagets begäran.

· Styrelsen har beslutat att dotterbolaget Cash2you Nordic AB ska
uppgå i moderbolaget JSM Financial Group AB genom fusion, då
verksamheten sedan tidigare är överlåten till Cashbuddy AB.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 34,6 MSEK (3 månader).
· Rörelseresultatet uppgick till 12,9 MSEK (3 månader).
· Rörelsemarginalen uppgick till 37,3%.
· Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3 månader).
· Under perioden uppkom en valutakursvinst om 0,9 MSEK beroende på
att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen
till finska dotterbolaget sker i EUR.

· Styrelsen har beslutat att dotterbolaget Cash2you Nordic AB ska
uppgå i moderbolaget JSM Financial Group AB genom fusion, då
verksamheten sedan tidigare är överlåten till Cashbuddy AB.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen
Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av
blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska
dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med
tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det
finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret.
Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information
finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jsm-financial-group-ab/r/q3-2019---jsm-financ...
https://mb.cision.com/Main/8887/2961826/1141494.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.