Du är här

2018-07-17

Jupiter European Growth: +0,3% i juni, slog index

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Resultaten från rapporterna för det första kvartalet
visade generellt på en stadig förbättring gällande de europeiska bolagens
verksamhetsförhållanden, trots en viss valutamotvind. Europeiska aktier steg
i det andra kvartalet och återhämtade sig från sin underprestation tidigare
under året.

Det skriver Alexander Darwall, som förvaltar aktiefonden Jupiter European
Growth, i en kvartalskommentar.

Fonden noterade en nedgång om 0,3 procent i juni, vilket var något bättre än
dess jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR), som sjönk 0,7 procent. Sedan
årsskiftet är fondens avkastning +7,3 procent per den 30 juni, medan
jämförelseindex är -0,2 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt
i svenska kronor var Jupiter European Growths utveckling +1,0 procent i juni
och sedan årsskiftet har fonden stigit 13,9 procent.

Sett till det andra kvartalet steg fonden 10,0 procent i sin basvaluta och
överpresterade sitt jämförelseindex, som steg 4,2 procent, skriver
förvaltaren. Fondens avkastning var hänförlig till starka resultat från dess
kärninnehav samt strategisk undervikt mot bank&försäkring. Banker blev
lidande av en sektorrotation, drivet av rädsla kring vad den nyvalda
populistiska koalitionsregeringen i Italien skulle få för konsekvenser,
tillägger han.

På bolagsnivå var det digitala betalningsbolaget Wirecard fondens bästa
bidragsgivare under kvartalet, efter att bolaget rapporterat starka siffror
och höjt sin prognos för helåret. Även Amadeus IT rapporterade solida
kvartalssiffror för dess system för flygstolsreservering och en stark
tillväxt inom bolagets nyare affärsområden, som utgörs av IT-lösningar för
flygbolag, flygplatser och hotell. Övriga bolag som nämns som positiva
bidragsgivare är Relx, Experian, Coloplast, Grenke och Inmarsat.

Innehaven Adidas, Ryanair och Novo Nordisk trampade däremot vatten under
kvartalet, samtidigt som utvecklingen i Italien slog negativt mot
kredithanteringsinnehavet Arrow Global, uppger förvaltaren. Även
kryssningsoperatören Carnival tappade något, till följd av oro för lägre
bokningsvolymer framöver på grund av högre bränslepriser.

Alexander Darwall skriver att indikationer på ett inbromsande tillväxtmomentum
för de europeiska kärnekonomierna uppvisades i det andra kvartalet, efter
förra årets cykliska uppsving. ECB uttalade dock att regions expansion i det
stora hela är intakt, fastän osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna har
ökat, fortsätter han. Oro för den nya oerfarna italienska
koalitionsregeringen och dess förmåga att hantera landets skuldbörda beskrivs
emellertid som ett bekymmer. Förvaltaren konstaterar att Europakommissionen
varnat koalitionsregeringen och uppmanat denna att agera för att minska
statsskulden, som är EU:s högsta i absoluta termer. Även IMF har utfärdat en
varning för att den politiska risken i Italien kan komma att tynga den
ekonomiska tillväxten i Europa, skriver Alexander Darwall.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.