Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-17

Jupiter European Growth: -2,3% i sep, gillar kryssningsgigant

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska aktier fortsatte göra framsteg under det
tredje kvartalet, efter att rapportsäsongen överträffat förväntningarna.
Detta ses bäst i ljuset av bra global tillväxt, driven av USA och president
Donald Trumps skattereform.

Det förmedlar Alexander Darwall, som förvaltar aktiefonden Jupiter European
Growth, i en kvartalskommentar.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 2,3 procent, vilket var
sämre än dess jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR), som steg 0,5
procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +11,9 procent per den 30
september, medan jämförelseindex noterar +1,1 procent. Detta gäller i fondens
basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter European Growth utveckling
-5,0 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 17,6 procent.

Fondutveckling i euro de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Alexander Darwall skriver att fonden, med en avkastning om 4,4 procent i det
tredje kvartalet, överpresterade sitt index som steg 1,3 procent, och pekar
på stark utveckling för portföljens kärninnehav som främsta anledning till
detta.

Det tyska betalningsbolaget Wirecard fortsatte bidra till avkastningen, då
bolaget höjde sina prognoser samt att aktien fick en extra skjuts av
inkluderandet i DAX-index, enligt förvaltaren. Amadeus IT uppges ha fortsatt
utvecklas väl efter att man bekräftat förvärvet av Travel Click, vilket
förväntas hjälpa bolaget accelerera sin expansion inom IT-system för hotell,
och förvaltaren pekar på att en ökande andel av Amadeus IT:s intäkter kommer
från "software as a service", där kontrakten typiskt sett spänner över ett
decennium.

Kryssningsjätten Carnivals aktie föll i juni till följd av oro för ett
dämpande bokningsläge, men återhämtade sig långsamt i det tredje kvartalet,
skriver Alexander Darwall. Att spendera sin semester på kryssningsfartyg
fortsätter vara en långsiktig trend, och antalet fartyg väntas öka med
omkring 50 procent de kommande fem-sex åren, enligt förvaltaren. Carnival
rapporterade en omsättningstillväxt om 5,8 procent i årstakt i
kvartalsrapporten för juni-augusti, där man dock flaggade för att högre
bränslekostnader samt en starkare dollar innebär motvind, skriver
förvaltaren. Carnival är sett till börsvärde världens största
kryssningsbolag, med en värdering på drygt 41 miljarder dollar.

Bland övriga positiva bidragsgivare för fonden i det tredje kvartalet nämns
Adidas, Marine Harvest och Edenred, varav det sistnämnda bolaget är verksamt
inom förbetalda företagstjänster och står bakom bland annat Rikskuponger.

Under kvartalet påverkades avkastningen negativt av innehaven Bayer, Bio
Merieux och Ryanair. Bayers aktie föll till följd av det förvärvade bolaget
Monsantos rättstvist, där en kalifornisk domare tilldelat en vaktmästare 289
miljoner dollar efter att man fastställt att bolagets produkt Roundup orsakat
hans cancer, skriver Alexander Darwall.

Efter en stark period för marknaderna menar förvaltaren att det är rätt att
vara vaksam inför utsikterna, eftersom gynnsamma investeringsförhållanden
plötsligt kan slå om, och då det finns ett antal möjliga hot att beakta. Ett
av dessa han nämner är att höga skuldsättningsnivåer kan bli svårare att
refinansiera i en värld med trögare ekonomisk tillväxt och högre räntor.
Förvaltarteamet uppges trots detta vara säkra på att goda
investeringsmöjligheter fortfarande finns att hitta på marknaderna, skriver
Alexander Darwall.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.