Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-16

Jupiter Global Absolute Return: emotser regimskifte i marknaden

Uppdragsartikel - finansierad av Jupiter AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under det andra kvartalet började aktiemarknaden
uppvisa ett ohälsosamt beteende, där tungt blankade aktier steg brant, högt
skuldsatta bolag åter blev populära, nynoterade börsbolag gick ovanligt
starkt och förlustbringande bolag blev belönade för dåliga nyheter.

Det delger James Clunie, som förvaltar lång/kort-aktiefonden Jupiter Global
Absolute Return, i en kvartalskommentar.

Fonden noterade en nedgång om 1,7 procent i juni och underpresterade därmed
sitt jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan
årsskiftet är fondens avkastning -1,3 procent per den 30 juni, medan
jämförelseindex är -0,2 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt
i svenska kronor var Jupiter Global Absolute Returns utveckling -0,4 procent
i juni och sedan årsskiftet har fonden stigit 4,9 procent.

Fonden inledde det andra kvartalet positivt, men blev i juni lidande av
marknadens ivrighet för amerikanska teknikaktier, inom vilket område fonden
håller vissa utvalda kortpositioner i bland annat Tesla och Netflix,
förklarar James Clunie.

Förvaltaren konstaterar att värdeaktier fortsätter att vara oälskade och
hänvisar till "Global Quantitative Strategy: The Glint of Value" från
Bernstein Research den 22 juni 2018, som pekar på att spreaden mellan värde-
och tillväxtaktier har vidgats till en 30-årsextrem. Fondens värdeorienterade
långbok fortsatte till följd av detta att ta stryk under kvartalet, med
påfallande svaghet från innehav såsom A.P. Moller Maersk och brittiska
bankaktier som RBS.

Trots detta fanns ett flertal ljuspunkter för fonden under det andra
kvartalet. Exponeringen mot Storbritannien visade sig på det hela taget
gynnsam för den långa boken, med Centrica och Capita i täten. Åtskilliga
innehav inom olje- och gruvsektorerna presterade väl och i sammanhanget
nämner förvaltaren BP, Equinor, Transocean, Rio Tinto, BHP Billiton och
Cameco. Ett stigande oljepris har gett kortsiktigt stöd, men James Clunie och
Jupiter anser att många av dessa aktier fortfarande förefaller vara
pessimistiskt prissatta.

En annan faktor som talat till fondens fördel på sistone är en ökad
riskmedvetenhet i USA, vilket har hjälpt vissa positioner i den korta boken,
skriver förvaltaren. Middleby och Campbell Soup är två exempel han ger på
detta, där marknaden nu börjat inse de fundamentala riskerna och svagheterna
i de båda bolagen.

Det skifte från riskaversion till risksökande som uppvisades i det andra
kvartalet var frustrerande och innebar en skarp påminnelse om hur svårt det
kan vara att identifiera regimskiften med säkerhet, skriver James Clunie.
Investerarteamet på Jupiter vet inte vilken den slutliga katalysatorn för
regimskiftet kommer att bli, men uppges fortsätta att övervaka sina
stressindikatorer. Portföljteamet anser att marknaden förefaller väl
avslappnad avseende de potentiella spridningseffekterna av Federal Reserves
åtstramning samt av ECB:s planer att minska dess tillgångsköp, skriver
förvaltaren.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.