Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

Jutlander Bank A/S: Resultat af generalforsamling i Jutlander Bank A/S

?
Den 11. marts 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i Jutlander Bank A/S
i Messecenter Vesthimmerland, 9600 Aars. Bestyrelsens beretning og
årsrapporten for 2019 samt forslag til fordeling af overskud blev godkendt.
Det blev således vedtaget at udbetale udbytte på 4,00 kr. pr. aktie. Der
blev ikke gennemført afstemning om et aktionærforslag om at undlade at
udbetale udbytte for 2019 og i stedet anvende midlerne til opkøb af egne
aktier i 2020, da der ikke var udsigt til at forslaget kunne opnå flertal
mod bestyrelsens anbefaling. Vederlagspolitikken for Jutlander Bank A/S
samt bestyrelseshonoraret for 2020 blev godkendt. På dagsordenen var valg
af 10 medlemmer til repræsentantskabet. De valgte medlemmers navne
offentliggøres på et senere tidspunkt på bankens hjemmeside.
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som revisor for Jutlander Bank A/S.
Generalforsamlingen bemyndigede i overensstemmelse med selskabslovens § 198
bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at
lade banken erhverve egne aktier til eje eller pant op til og med 10 pct.
af bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 pct. De af
bestyrelsen foreslåede ændringer til bankens vedtægter vedrørende ændring
af ?Fonden for Sparekassen Himmerland? til ?Jutlander Fonden Himmerland?,
ændring af ejerbogsfører ?VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83?
til ?VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36?, ændring og udvidelse af
standarddagsordenen for generalforsamlingen, tilpasning af pkt. 17.4 i
relation til overgangsordning for valg af repræsentantskabsmedlemmer samt
tilføjelse af nye binavne blev vedtaget. En aktionær havde stillet forslag
om, at generalforsamlingen skulle opfordre bestyrelsen, som led i bankens
kapitalplanlægning, til ? i videst muligt omfang ? at anvende andre
kapitalinstrumenter end aktionærernes kernekapital til opfyldelse af
bankens nuværende og kommende NEP-krav. Dette under forudsætning af, at
kapitalfremskaffelsen kan ske på for banken forretningsmæssigt gunstige
vilkår. Bestyrelsen kunne ikke støtte opfordringen. NEP-kravet består af
det individuelle solvensbehov og kapitalbuffere samt NEP-tillægget
bestående af et tabsabsorberingstillæg og et rekapitaliseringsbeløb. Det er
alene NEP-tillægget, der kan opfyldes med den særlige type
kapitalinstrumenter Senior Non-Preferred obligationer. Bestyrelsen
forventer fremover og i takt med, at NEP-kravet indfases, at dække
størstedelen af NEP-tillægget med egentlig kernekapital (egenkapital) og i
mindre grad Senior Non-Preferred obligationer. I tillæg til NEP-kravet har
bestyrelsen fastsat en yderligere ledelsesmæssig kapitalbuffer, der også
opfyldes med egentlig kernekapital. Den forslagsstillende aktionær ønskede
opfordringen sat til afstemning. Opfordringen blev ikke vedtaget af
aktionærerne. Generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) blev
bemyndiget til at foretage anmeldelse af det vedtagne til
Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser
til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til
Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i
forbindelse med registrering af det vedtagne. Henvendelser vedrørende denne
meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800. Med venlig
hilsen Jutlander Bank A/S Per Sønderup ordførende direktør

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse nr 4-2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.