Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Jyske Bank: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 11.
september 2019, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med
følgende

DAGSORDEN
Forslag fremsat af bestyrelsen:

a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 40.407.860 kr., svarende til
4.040.786 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 815.945.440 kr. til nom.
775.537.580 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses
det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede
egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra
generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling
til kapitalejerne.

 

Hvis forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier
nedsat med 4.040.786 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt
for et samlet beløb på 999.998.761 kr., hvilket betyder, at der udover den
nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 959.590.901 kr. til
kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til
overkurs, idet den sker til kurs 247,48 for hver aktie a nom. 10 kr.,
svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

 

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr.
775.537.580 fordelt på 77.553.758 stk. aktier.

 
b. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere
informationer, kan dette link benyttes:
https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger

.

Særlige vedtagelseskrav
Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling af forslag til ændring
af bankens vedtægter (dagsordenens punkt a) kræver, at mindst 90% af
aktiekapitalen er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling med
stemmeret, og forslaget vedtages med såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af
den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital,
jf. vedtægternes § 12. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling
ikke er repræsenteret mindst 90% af aktiekapitalen med stemmeret, men
forslaget dog opnår såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af den på den
ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den
nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af
aktiekapitalen der er repræsenteret.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 815.945.440 fordelt på aktier á nominelt
kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det
højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret
kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve
stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er
den 4. september 2019, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller
adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og
dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra i dag til og med den 6. september 2019 afgive
instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand
enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra i dag til den 10. september 2019, kl. 10.00,
afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på
InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af
fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger
eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den
udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til VP Investor Services
A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til
vpinvestor@vp.dk

. Blanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde inden ovennævnte
fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme
skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut
med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank
A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller
til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S,
Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til
Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på
generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare
spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling
samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan fra i dag hentes på bankens
hjemmeside eller rekvireres i bankens afdelinger:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og
brevstemme.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på
generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til
generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens
hjemmeside eller i bankens afdelinger fra i dag, og skal være bestilt
senest fredag den 6. september 2019.

Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette
kræver dog ? hvis ikke du allerede har registreret din e-mail adresse på
InvestorPortalen ? at denne registreres, når du bestiller adgangskortet.
Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan
vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til
generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved
fremvisning af adgangskortet få udleveret din stemmeseddel. Såfremt du ved
bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i
stedet modtage det med posten.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke kan påregnes
noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Silkeborg, den 20. august 2019
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse_20190820_DK Ekstraord GF

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.