Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

K-Fast Holding AB: Information om årsstämma och utsedd valberedning i K-Fast Holding AB

Årsstämma i K-Fast Holding AB kommer att hållas tisdagen den 19 maj
2020, klockan 17:00. Plats: Hotel Statt, Frykholmsgatan 13 i
Hässleholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att
begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag
till styrelsen senast den 31 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas genom
styrelsens sekreterare via e-post ck@vici.se eller med vanlig post:
K-Fastigheter, Valberedningen, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm.

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på den extra
bolagsstämman den 19 augusti 2019 ska valberedningen bestå av fyra
ledamöter representerande de tre till röstetalet största aktieägarna
per den 30 september, jämte styrelsens ordförande. Efter genomförd
notering av K-Fast Holding AB:s B-aktie på Nasdaq Stockholm den 29
november 2019 har valberedningen inför årsstämman 2020 baserats på
ägarförhållandena den 30 november 2019:

Stefan Alvarsson, ordförande i valberedningen, representerande Jacob
Karlsson AB

Shahram Rahi, representerande Erik Selin Fastigheter Aktiebolag
Jonas Eixmann, representerande Andra AP-fonden
Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB.
Per den 30 november 2019 representerade de aktieägare som utsett
ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 83,6 procent av
totalt antal röster i K-Fast Holding AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2020 samt på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.se
(http://www.k-fastigheter.se/bolagsstyrning/bolagsstamma).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, styrelseordförande K-Fast Holding AB, e-post:
erik.selin@balder.se

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post:
anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva
hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv
fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi.
För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har
K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som
uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600
bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra
Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad
produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört
värde om 3,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående
till omkring 177 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas
bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på
k-fastigheter.se (http://www.k-fastigheter.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k-fast-holding-ab/r/information-om-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/18395/2997182/1166289.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.