Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

K-Fast Holding AB: K-Fastigheter förvärvar mark i centrala Hässleholm

K-Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av mark för byggnation av
bolagets Punkthus, med upp till 18 hyreslägenheter på det populära
T4-området i Hässleholm.

K-Fast Holding AB ("K-Fastigheter"), en aktiv och engagerad
fastighetsägare som erbjuder attraktiva bostäder i sydvästra Sverige,
har förvärvat ett markområde om cirka 1 450 kvadratmeter i stadsdelen
T4 i centrala Hässleholm. T4-området har en central betydelse även
för K-Fastigheter. Här, i det tidigare kasernområdet, byggde bolaget
sina första koncepthus och det senaste decenniet har K-Fastigheter
utvecklat T4 till en stadsdel med en uppskattad kombination av äldre
och nya fastigheter med bostäder, kommersiella lokaler och lokaler
för föreningsverksamheter.

"Vi ser att vi kan bygga kommunens attraktivaste stadsdel på T4 med en
attraktiv urban miljö med närhet till naturområde och rekreation. Här
byggde vi våra första egenproducerade koncepthus, Låghus, för snart
tio år sedan, och nu hoppas vi att snart starta byggnation av
ytterligare ett Punkthus på T4-området. Med det aktuella projektet
förvaltar K-Fastigheter totalt 207 hyresbostäder, varav 130 i sex
Punkthus, och 5 400 kvadratmeter kommersiella lokaler i stadsdelen",
säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

Utöver ovan äger K-Fastigheter cirka 27 500 kvadratmeter bruttotalarea
("BTA") byggrätt som bolaget planerar exploatera framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD och grundare K-Fast Holding AB, e-post:
jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 010 167 60 71

Anders Antonsson, IR-chef, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se,
telefon: 0709 994 970

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva
hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv
fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi.
För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har
K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som
uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 1 600
bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra
Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad
produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört
värde om 3,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående
till omkring 177 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas
bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på
k-fastigheter.se (http://www.k-fastigheter.se)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k-fast-holding-ab/r/k-fastigheter-forvarvar-m...
https://mb.cision.com/Main/18395/3033326/1192399.pdf

Författare Cision News