Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)
den 16 januari 2020 beslutades om ändring av bolagsordningen i
enlighet med styrelsens förslag. Ändringen medför att lösenbeloppet
för varje inlöst preferensaktie vid styrelsebeslut om minskning av
aktiekapitalet höjs från 325 kronor till 350 kronor jämte eventuellt
tillkommande belopp som följer av bolagsordningen.

Därutöver innebär beslutet om ändring av bolagsordningen att ett antal
redaktionella och språkliga förändringar genomförs i bolagsordningen.
I ljuset av att Svensk kod för bolagsstyrning inte medger att
suppleanter för bolagsstämmovalda styrelseledamöter utses, stryks
möjligheten att utse styrelsesuppleanter ur bolagsordningen.

Bolagsstämmans beslut överensstämmer med det förslag som presenterades
i kallelsen. Styrelsens fullständiga förslag avseende ändring av
bolagsordningen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.k2a.se.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold. IR-ansvarig K2A, 0708-25 26 30,
patrik.linzenbold@k2a.se (christian.lindberg@k2a.se)

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson
Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020
kl. 14.30

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 6 000 bostäder. Se även
www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är
listad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/extra...
https://mb.cision.com/Main/12007/3009949/1175214.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.