Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) - extra bolagsstämma den 22 januari 2019

K2A:s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 22 januari 2019 i
Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman enhälligt
i enlighet med styrelsens och huvudägarnas förslag. I det följande
redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om nyval av styrelseledamot och fastställande av arvode till ny
styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag att arvode
till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå i enlighet med beslut
fattat vid årsstämman den 25 april 2018, dock med avdrag motsvarande
den tid som passerat sedan årsstämman.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag om nyval
av Ingrid Lindquist som styrelseledamot för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Beslut om inrättande av valberedning och riktlinjer för
valberedningens arbete

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta
en valberedning inför årsstämman 2019 som utses enligt principer
innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per
den sista bankdagen i december 2018 äger rätt att utse varsin
representant.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag beträffande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak
innebärande att bolaget ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera
ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet.
Vidare ska ersättningen bidra till god etik och företagskultur och
samtidigt vara i linje med aktieägarnas intressen.

För ytterligare information:

Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48,
christian.lindberg@k2a.se

Stockholm den 22 januari 2019

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 5 200 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie
(K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/k2a-kn...
https://mb.cision.com/Main/12007/2723365/980149.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.