Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Rättelse: Delårsrapport januari - mars 2019

Rättelse: I ett tidigare utskick fanns sex punkter felaktigt från
Bokslutskommunikén 2018 med, vilket avser de sista sex punkterna. I
tillägg

till detta saknades korrekt angivning av fotnoter i punkt fem och sex.
Bifogad rapport i sin helhet (pdf) innehöll korrekt information.
Korrekt

version av pressmeddelande följer:
JAN-MAR 2019
· Periodens hyresintäkter ökade till 33,9 Mkr (27,8)
· Driftsöverskottet uppgick till 20,3 Mkr (15,7)
· Förvaltningsresultatet uppgick till 3,3 Mkr (4,1)
· Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 66,3
Mkr

(45,8)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 46,3 Mkr (39,3) och
resultat

per stamaktie(1) uppgick till 16,53 kr (14,55)
· Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till
2 087

(1 719)(2)
1) Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per
aktie

avser före och efter utspädning.
2) Inklusive 133 färdigställda lägenheter i Vega Park etapp 2.
- K2A fortsätter att utvecklas starkt och inledningen på 2019 var
inget

undantag. Under kvartalet påbörjades inflyttning i 120 färdigställda
studentbostäder i Lund, 116 hyresbostäder i Västerås och 80
hyresbostäder i

Enköping. Antal förvaltade bostäder ökade under kvartalet till 2 087
jämfört

med 1 719 under samma period föregående år, motsvarande en ökning om
21

procent. Merparten av dessa är nyproduktion enligt K2A:s
egenutvecklade

koncept med yteffektiva lägenheter uppförda i trä. Vi förvaltar idag
bostäder i sammanlagt tolv svenska städer, en ökning från nio vid
samma

period föregående år. Hyresintäkterna ökade under kvartalet med 22,2
procent

till 33,9 Mkr och driftsöverskottet ökade med 29,6 procent till 20,3
Mkr.

Ökningen i hyresintäkter och driftsöverskott är en följd av
inflyttning i

ett ökat antal förvaltningsobjekt. Under första kvartalet investerade
vi

totalt 107 Mkr i projekt och vid utgången av mars uppgick
fastighetsvärdet

till 3 305 Mkr. Vid utgången av perioden hade K2A en total
projektportfölj

med potential att utveckla ytterligare 2 866 nyproducerade
hyresbostäder,

kommenterar Johan Knaust, vd på K2A.
För mer information:
Johan Knaust, VD, 0707400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO, 070723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 5 350 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie
(K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är
bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter: corp@avanza.se.
Telefon: 08-409 421 20

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/ratte...
https://mb.cision.com/Main/12007/2797053/1032067.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.