Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

KABE Group AB: Kvartalsrapport januari - september 2021

Nettoomsättningen uppgick till 2 468 Mkr (1 564), en ökning med 58 %. 
För jämförbara enheter uppgick omsättningen till 2 119 Mkr, en ökning med 35 %.
Periodens resultat uppgick till 151 Mkr (49).
För jämförbara enheter uppgick periodens resultat till 136 Mkr, en ökning med 178 %.
Resultatet per aktie var 16,78 kr (5,44). 
Rörelseresultatet uppgick till 179 Mkr (57), rörelsemarginalen uppgick till 7,3 % (3,6). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 411 Mkr (222). 
Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om att lämna en extrautdelning om 4,50 kronor per aktie under fjärde kvartalet.
Förvärv av det brittiska bolaget Coachman Group LTD den 19 februari 2021.  

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-02 10:45 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

Författare Cision