Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

Kährs Holding AB: Preliminärt utfall vid fordringshavarmöte och emission av ytterligare obligationer

Kährs Holding AB (publ) emitterade den 20 december 2012 en senior,
icke-säkerställd företagsobligation om 500 miljoner kronor, inom ett
rambelopp om 750 miljoner kronor, på den svenska marknaden med en
löptid om fem år och ett slutligt förfall i december 2017.

Den 7 mars 2014 offentliggjordes att agenten för
obligationsinnehavarna kallat till fordringshavarmöte i form av
skriftligt förfarande i syfte att godkänna en återbetalning av
aktieägarlån och en utdelning till aktieägarna om totalt 350 miljoner
kronor i samband med en emission av ytterligare obligationer om
totalt 225 miljoner kronor inom det befintliga rambeloppet.
Avstämningsdag för obligationsinnehavare berättigade att rösta vid
mötet var den 19 mars 2014. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande
har skriftliga svar från obligationsinnehavare som representerar
cirka 70 procent av de utestående obligationerna inkommit som
godkänner det i kallelsen föreslagna beslutet och ingen
obligationsinnehavare har röstat emot det föreslagna beslutet.
Kontroll av inkomna röster sker löpande och vissa röster återstår att
kontrollera. Slutligt utfall kommer att offentligöras omkring den 26
mars 2014 då svarsperioden löper ut.

Mot bakgrund av ovan har bolaget beslutat att emittera ytterligare
obligationer om totalt 225 miljoner kronor inom det befintliga
rambeloppet samt ansökt om upptagande till handel av de nya
obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag
är omkring den 27 mars 2014.

Om det preliminära utfallet av det skriftliga förfarandet redovisat
ovan skulle stå sig kommer en s.k. consent fee att utgå till de
obligationsinnehavare som var registrerade i skuldboken den 19 mars
2014, såsom beskrivet i kallelsen. Utbetalningen är beräknad att äga
rum den 26 mars 2014.

Nybro, 20 mars 2014

Kährs Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Ericsson, CFO, +46 (0)481-461 14

Om Kährs Holding AB (publ)
Kährs Holding AB (publ) är en världsledande golvtillverkare inom trä-
och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som
Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format
branschen genom historien och Kährs arbetar målmedvetet med att förse
marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs levererar produkter
till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland,
Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga
marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter
cirka 1 500 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 MEUR.

Kährs Holding AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars
2014 kl. 16.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kahrs-holding-ab/r/preliminart-utfall-vid-ford...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.