Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Kakel Max: Kakel Max AB (publ): Kvartal 2, 2018

KAKEL MAX AB (PUBL): KVARTAL 2, 2018

Andra kvartalet: apr-jun 2018
Nettoomsättning apr-jun 38 722 (26 058) tkr
Resultat efter skatt apr-jun 945 (1 779) tkr
Resultat per aktie före/efter utspädning apr-jun 0,31 (0,59) kr

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 28,9 procent. Bruttomarginalen påverkas negativt bland annat att en produktmix med större volymer inom ROT och en försvagad krona.

Rörelseresultatet uppgick till 1 623 (-1 941) tKr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,2 (-7,4) procent.

I resultatet ingår den sista delen av integration av JMW Grossen i Kakel & Design i Sverige AB, en sammanslagning av två butiksenheter i södra Stockholm samt flytt av dessa till en ny lokal.

Jämförelseperioden, andra kvartalet 2017, omfattas av det omvända förvärvet och kostnader därav.

Halvårsperioden: jan-jun 2018
Nettoomsättning jan-jun 78 706 (50 060) tkr
Resultat efter skatt jan-jun 2 745 (2 638) tkr
Resultat per aktie före/efter utspädning jan-jun 0,90 (0,87) kr

Omräkning av uppskjuten skatt har skett till den skattesats som bedöms gälla då den uppskjutna skatten aktualiseras. Omräkningen har medfört en ökad skattekostnad om 295 tKr som ingår i periodens skattekostnad.

VD-kommentarer

Det andra kvartalet har till mångt och mycket färgats av en sen påsk, en lång period av osedvanligt varmt väder och fortsatt osäkerhet gällande nyproduktion och långsam omställning, rebalansering, mellan renoverings- och nyproduktionsmarknaden.

Försäljningen första halvåret ökade med 57 % jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningstillväxten kan härledas till det lyckade förvärvet och integrationen av JMW Grossen AB och vår fortsatta satsning på slutkunden.

Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4 011 tKr för första halvåret vilket motsvarar en marginal om ca 5 procent.

Vi ser en ökad efterfråga på våra produkter och tjänster, men även en prispress och ökade svårigheter att hitta personal inom hela värdekedjan - både för oss, för våra kunder och leverantörer inom bland annat logistik.

Vi bedömer att vi är väl positionerade för en mer mogen makroekonomisk fas, en förändring av köp- och investeringsbeteende och ett ökat intresse för renoveringar av det befintliga bostadsbeståndet. Vår strategiska plan kvarstår!

Östervåla 2018-08-30

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ)

Nästa rapport och kalendarium
Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 presenteras den 30 november 2018.

För kommande rapporter mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/ http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien
Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North. Kortnamn: KAKEL. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-503 015 50

Rapporten i sin helhet bifogas.

Östervåla 2018-08-30

För ytterligare information
Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande den 30 augusti 2018.

Ytterligare information lämnas av Daniel Källberg, VD, telefon +46(0)709561480 alternativt daniel.kallberg@kakelmax.se mailto:daniel.kallberg@kakelmax.se .

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/ http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kakelmax Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23980

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se http://www.kakelmax.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.