Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-04-02

Kalender: 2-9 april

Tisdagen den 2 april
BÖRS
Årsstämma
Mangold (utd 8:00 kr)

Fordon: Nybilsregisteringar i mars från Bil Sweden, kl 09.00
Fordon: Nybilsregisteringar i mars från SCB, kl 09.30
Skog: Prisstatistik (PIX index), kl 11.00
Detaljhandel: Statistik över veckoförsäljningen i amerikanska
affärskedjor från ICSC, kl 13.45
Olja: Oljelagerstatistik från API avseende USA, kl 22.30
Sagax: Stamaktien handlas efter fondemission 10:1, en A-aktie
ger tio B-aktier
Flyg: IATA trafikrapport för februari
Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
Husvagnar: Registeringar i januari
Industrivärden: Substansvärde 28 mars
Nordnet: Aktiehandel i februari
Rederi: Veckostatistik
Svolder: Substansvärde

MAKRO
Australien: Penningpolitiskt besked
Sverige: Inköpschefsindex mars, kl 08.30
Spanien: Inköpschefsindex mars, kl 09.13
Italien: Inköpschefsindex mars, kl 09.43
Frankrike: Inköpschefsindex mars, kl 09.48
Tyskland: Inköpschefsindex mars, kl 09.53
EMU: Inköpschefsindex mars, kl 09.58
Storbritannien: Inköpschefsindex mars, kl 10.28
EMU: Arbetslöshet februari, kl 11.00
Tyskland: Preliminär KPI mars, kl 14.00
USA: Redbook detaljhandel veckostatistik, kl 14.55
USA: Industriorder februari, kl 16.00
Global: Inköpschefsindex mars, kl 17.00

Onsdagen den 3 april
BÖRS
Årsstämma
TeliaSonera (utd 2:85 kr)

Extra stämma
Alm Equity

Exkl utdelning
Mangold 8:00 kr

Olja: Officiell oljelagerstatistik från USA, kl 16.30

MAKRO
Australien: Penningpolitiskt besked
Storbritannien: Detaljhandelspriser mars (BRC), kl 01.01
Japan: Inköpschefsindex tjäntser, kl 01.15
Kina: Inköpschefsindex tjänster, kl 03.45
Ryssland: Inköpschefsindex tjänster, kl 07.00
Indien: Inköpschefsindex tjänster, kl 07.00
EMU: Snabb-KPI mars, kl 11.00
OECD: KPI februari, kl 12.00
USA: Sysselsättning mars (ADP), kl 14.15
USA: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 16.00

Torsdagen den 4 april
Helgdag i Kina
BÖRS
Årsstämma
Cybaero (utd 0:00 kr), Volvo (utd 3:00 kr)

Extra stämma
Götenehus

Exkl utdelning
TeliaSonera 2:85 kr

MAKRO
Bank of Japan: Penningpolitiskt besked
Sverige: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 08.30
Spanien: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 09.13
Italien: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 09.43
Frankrike: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 09.48
Tyskland: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 09.53
EMU: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 09.58
Storbritannien: Inköpschefsindex tjänster mars, kl 10.28
EMU: PPI februari, kl 11.00
Bank of England: Penningpolitiskt besked, kl 13.00
USA: Challenger varselrapport mars, kl 13.30
ECB: Penningpolitiskt besked, kl 13.45
ECB: Presskonferens med Mario Draghi, kl 14.30
USA: Nya arbetssökande, kl 14.30
USA: Konsumentförtroende veckostatistik, kl 15.45
Global: Inköpschefsindex tjänster, kl 17.00

Fredagen den 5 april
Helgdag i Kina
BÖRS
Delår
Industrivärden

Exkl utdelning
Volvo 3:00 kr

Extra stämma
Forestlight

Rederi: Veckostatistik

MAKRO
Bank of Japan: Månadsrapport
Danmark: BNP 4 kv, kl 09.00
Sverige: Restaurangindex februari, kl 09.30
Sverige: Tjänsteproduktionsindex februari, kl 09.30
EMU: Detaljhandel februari, kl 11.00
Tyskland: Industriorder februari, kl 12.00
ECB: Bankers återbetalning av LTRO-lån veckodata, kl 12.00
USA: Arbetslöshet mars, kl 14.30
USA: Sysselsättning mars, kl 14.30
USA: Handelsbalans februari, kl 14.30

Måndagen den 8 april
BÖRS
Årsstämma
Arcam (utd 0:00 kr), Lundbergs (utd 4:30 kr), Prevas
(utd 0:30 kr)

Exkl utdelning
Balder pref 5:00 kr

Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
Sagax: Stamaktie B noteras på Stockholmsbörsen
Svolder: Substansvärde

MAKRO
Japan: Bytesbalans februari
Sverige: Statens betalningar mars (Riksgälden), kl 09.30
Sverige: Veckostatistik från Arbetsförmedlingen, kl 10.45
Tyskland: Industriproduktion februari, kl 12.00

Tisdagen den 9 april
BÖRS
Årsstämma
Cision (utd 2:00 kr), Ericsson (utd 2:75 kr), Gunnebo (utd
1:00 kr), NCC (utd 10:00 kr)

Extra stämmma
PA Resources

Exkl utdelning
Lundbergs 4:30, Prevas 0:30 kr

Skog: Prisstatistik (PIX index), kl 11.00
Detaljhandel: Statistik över veckoförsäljningen i amerikanska
affärskedjor från ICSC, kl 13.45
Olja: Oljelagerstatistik från API avseende USA, kl 22.30
Neurovive: Sista dag för handel på Aktietorget före flytt till
Stockholmsbörsen

MAKRO
Kina: PPI mars
Kina: KPI mars
Storbritannien: Detaljhandelsindex mars (BRC), kl 01.01
Tyskland: Handels- och bytesbalans februari, kl 08.00
Storbritannien: Handelsbalans februari, kl 10.30
Storbritannien: Industriproduktion februari, kl 10.30
USA: Redbook detaljhandel veckostatistik, kl 14.55
USA: Grossislager februari, kl 16.00
Storbritannien: NIESR presenterar BNP-estimat, kl 16.00

Caroline Karlander
SIX News

Författare direkt.