Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-05-20

Kalender: 23-30 maj

Måndagen den 23 maj
Toronto-börsen har helgstängt

BÖRS
Delår
CAG, Endomines, Guideline

Utländska delår
Golden Ocean

Extra stämma
Cybaero

Itab Shop Concept: Bolagspresentation, kl 10.00
Aerocrine: Bolagspresentation, kl 12.00
Aktielån: Nasdaq OMX Stockholm
Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
Lappland Goldminers: Sista dag för handel inkl teckningsrätt,
N 2:3, 1,40 kr/aktie
Svolder: Substansvärde
Wallenstam: Handlas efter split 3:1
Wihlborgs: Handlas efter split 2:1

MAKRO
Kina: Inköpschefsindex maj (preliminärt)
Bank of Japan: Månadsrapport
Frankrike: Inköpschefsindex maj (preliminärt), kl 08.58
Sverige: Teknikföretagen konjunkturprognos, kl 09.00
Tyskland: Inköpschefsindex maj (preliminärt), kl 09.28
EMU: Inköpschefsindex maj (preliminärt), kl 09.58
Sverige: Veckostatistik från Arbetsförmedlingen, kl 10.45
Riksgälden: Information kring byten av statsobligationer

Tisdagen den 24 maj
Delår
C-Rad, Orasolv, Sectra

Utländska delår
Medtronics (före 15.30), Rockwool, Topdanmark

Årsstämma
Betting Promotion (utd 0:50 kr), Millicom (utd 1:80 USD)

Extra stämma
Pledpharma

BÖRS
Börs: Kapitalmarknadsdag med Small & Mid Cap-bolag,
kl 08.30-16.30
SSAB: Kapitalmarknadsdag i Stockholm, kl 09.00-15.00
Skog: Prisstatistik (PIX index), kl 11.00
3L System/Jeeves: Lunchmöte, kl 12.00-13.00
Partnertech: Bolagspresentation, kl 12.00
Sectra: Presskonferens, kl 12.00
Detaljhandel: Statistik över veckoförsäljningen i amerikanska
affärskedjor från ICSC, kl 13.45
Latour: Kapitalmarknadsdag i Stockholm, kl 14.00-18.00
Olja: Oljelagerstatistik från API avseende USA, kl 22.30
Media: IRM reviderad prognos för svensk reklammarknad 2011
Opera Software: Kapitalmarknadsdag i New York
Lappland Goldminers: Handlas exkl teckningsrätt,
N 2:3, 1,40 kr/aktie

MAKRO
Japan: Maskinorder mars (reviderad)
Japan: Finansdepartementets månadsrapport maj
Tyskland: BNP 1 kv (reviderad), kl 08.00
Sverige: Swedbanks boindex 1 kv, kl 09.00
Sverige: Arbetskraftsundersökning 1 kv, kl 09.30
Norge: BNP 1 kv, kl 10.00
Tyskland: IFO-index maj, kl 10.00
EMU: Industriorder mars, kl 11.00
Riksbanken: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak håller
talet "Makroekonomiska prognoser" hos Nordea
Markets, kl 11.30
Storbritannien: CBI detaljhandelsindex, kl 12.00
USA: Redbook detaljhandel, kl 14.55
USA: Försäljning nya hus april, kl 16.00

Onsdagen den 25 maj
BÖRS
Delår
A-Com, Catella, Isconova, Kancera, Opus Prodox

Utländska delår
Frontline, Prosafe

Årsstämma
A-Com (utd 0:00 kr), Black Earth (utd 0:00 kr), Catella
(utd 0:00 kr), C-Rad (utd 0:00 kr), Enquest, Insplanet
(utd 0:50 kr), Karolinska Development (utd 0:00 kr),
Opus Prodox (utd 0:00 kr), Raysearch (utd 0:50 kr),
Tethys Oil (utd 0:00 kr), Transcom (utd 0:00 kr)

Exkl utdelning
Betting Promotion 0:50 kr, Millicom 1:80 USD

Börs: Avanza och Redeyes börsdagar, kl 08.00-16.45
Catella: Bolagspresentation, kl 08.30
Papper: Cepiprint pappersleveranser i Europa i april, kl 16.00
Olja: Officiell oljelagerstatistik från USA, kl 16.30
Cybaero: Sista dag för handel inkl teckningsrätt,
N 1:2, 1 kr/aktie
G4S: Kapitalmarknadsdag
Pledpharma: Sista dag för handel inkl teckningsrätt,
N 3:5, 15,50 kr/aktie
Transmode: Sista anmälningsdag i nyintroduktion

MAKRO
Japan: Handelsbalans april, kl 01.50
Bank of Japan: Protokoll från penningpolitiskt möte
Tyskland: Konsumentförtroende juni (GfK), ca kl 08.00
Riksbanken: Publicering av riskenkät med titeln
"Marknadsaktörers syn på risker och på den svenska
ränte- och valutamarknadens funktionssätt, kl 09.30
Sverige: Arbetsmarknadsundersökning april (SCB), kl 09.30
Sverige: Investeringsenkät 2011 (SCB), kl 09.30
Norge: BNP 1 kv, kl 10.00
Storbritannien: BNP 1 kv (reviderad), kl 10.30
USA: Order varaktiga varor april, kl 14.30
USA: FHFA husprisindex mars, kl 16.00
OECD: Economic Outlook
Storbritannien: USA:s president Barack Obama håller tal i
parlamentet

Torsdagen den 26 maj
BÖRS
Delår
Karolinska Development, Lundbergs, Mediaprovider, Melker
Schörling, Rusforest

Utländska delår
Antofagasta

Årsstämma
Melker Schörling (utd 1:25 kr), Metro (utd 0:00 kr),
Redbet (utd 0:00 kr), Rusforest (utd 0:00 kr)

Extra stämma
Obducat

Exkl utdelning
Insplanet 0:50 kr, Raysearch 0:50 kr

Börs: Avanza och Redeyes börsdagar, kl 08.00-16.45
Opcon: Bolagspresentation, kl 12.00
Nobia: Kapitalmarknadsdag i Stockholm, kl 12.00-18.00
Cybaero: Handlas exkl teckningsrätt, N 1:2, 1 kr/aktie
MTG: Kapitalmarknadsdag i London
Moberg Derma: Noteras på Stockholmsbörsen
Pledpharma: Handlas exkl teckningsrätt, N 3:5, 15,50 kr/aktie
Tretti: Sista anmälningsdag i CDON:s bud

MAKRO
Riksbanken: Direktionssammanträde, kl 09.00
Sverige: KI presenterar konjunkturbarometern, kl 09.15
Sverige: Finansmarknadsstatistik april, kl 09.30
Sverige: Handelsnetto april, kl 09.30
Sverige: PPI april, kl 09.30
USA: BNP 1 kv (reviderad), kl 14.30
USA: Nya arbetssökande, kl 14.30
USA: Konsumentförtroende veckostatistik, kl 15.45
G8: Tvådagarsmöte inleds i Frankrike

Fredagen den 27 maj
BÖRS
Delår
EOS Russia, Shelton Petroleum

Stämma
Alltele (utd 0:30 kr), Kancera (utd 0:00 kr), Rasta Group
(utd 0:00 kr)

Extra stämma
Orexo

Exkl utdelning
Melker Schörling 1:25 kr

Fordon: ACEA registreringsstatistik lastbilar april, kl 08.00
Rederi: Veckostatistik
Transmode: Meddelar teckningskurs i nyintroduktion,
prel pris 47-57 kr/aktie
Transmode: Noteras på Stockholmsbörsen

MAKRO
Japan: KPI april
Japan: Detaljhandel april
Japan: Hushållskonsumtion april
Storbritannien: Nationwide huspriser maj (ej bekräftat)
Storbritannien: Konsumentförtroende, kl 01.01
Sverige: BNP 1 kv (preliminär), kl 09.30
Sverige: Bytesbalans 1 kv, kl 09.30
Sverige: Portföljinvesteringar 1 kv, kl 09.30
ECB: Penningmängd (M3) och utlåning, kl 10.00
Sverige: Statens budgetsaldo april (ESV), kl 10.00
EMU: Konjunkturbarometer maj, kl 11.00
EMU: Affärsklimatindex maj, kl 11.00
USA: Privatkonsumtion och inkomster april, kl 14.30
USA: Michigan-index maj (reviderat), kl 15.55
USA: Avtalade husköp mars, kl 16.00
Tyskland: KPI maj (preliminär)
G8: Tvådagarsmöte i Frankrike, andra dagen

Måndagen den 30 maj
New York-börserna har helgstängt

BÖRS
Delår
360 Holding

Petrogrand: Kapitalmarknadsdag, kl 14.00
Aktielån: Nasdaq OMX Stockholm
Beklädnad: Veckoförsäljning Tyskland
IBS: Första anmälningsdag i Symphonys bud
Svolder: Substansvärde

MAKRO
Storbritannien: Huspriser maj (Hometrack), kl 01.01
Riksbanken: Direktionssammanträde, kl 09.00
Sverige: Arbetskostnadsindex mars, kl 09.30
Sverige: Detaljhandel april, kl 09.30
Sverige: Lönestatistik mars, kl 09.30
Litauen: BNP 1 kv (preliminär), kl 10.00
Sverige: Veckostatistik från Arbetsförmedlingen, kl 10.45

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.