Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Kalender: Tisdagen den 19 februari

BÖRS
Delår
Boule (08.00), BTS (08.00), Concentric (08.00), Drillcon
(förmiddag), Duroc, Meda (08.00), Nibe (08.00), OEM (14.00),
Proffice (08.00), SJR (09.00), VBG (14.00), Vinovo (08.00),
Xvivo (efter 15.00)

Utländska delår
Dell (efter 22.00), Medtronic (före 15.30)

Fordon: ACEA personbilsregisteringar i jan, kl 08.00
Concentric: Press- och telefonkonferens, webcast, kl 10.00
Meda: Telefonkonferens, kl 10.30
Nibe: Telefonkonferens, kl 11.00
Skog: Prisstatistik (PIX index), kl 11.00
Proffice: Presskonferens, kl 12.00
Detaljhandel: Statistik över veckoförsäljningen i amerikanska
affärskedjor från ICSC, kl 13.45
Rusforest: Sista dag för handel inklusive teckningsrätt,
N 6:1, 0,03 kr/aktie

MAKRO
Bank of Japan: Penningpolitiskt protokoll
Finland: KPI januari, kl 08.00
Sverige: Arbetskraftsundersökning (SCB) januari, kl 09.30
Sverige: KPI januari, kl 09.30
Tyskland: ZEW-index februari, kl 11.00
EMU: Byggproduktion december, kl 11.00
OECD: BNP 4 kv, kl 12.00
USA: NAHB husmarknadsindex februari, kl 16.00

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.