Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Kancera AB: Årsstämma i Kancera AB

Pressmeddelande Stockholm 2014-05-27 

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 26 maj 2014.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelsen
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Håkan Mellstedt, Bernt Magnusson, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin och
Erik Nerpin omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin omvaldes
till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Ola Wahlquist som
huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjdes i
enlighet med styrelsens förslag. Aktiekapitalet ska uppgå till lägst
6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor. Antalet aktier ska vara
lägst 72.000.000 och högst 288.000.000. Bolagsordningen justeras så
att krav på anmälan inför stämman senast gäller angiven dag i
kallelsen. Därmed strykes krav på anmälan senast kl. 16 på angiven
dag i kallelsen enligt §8.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett optionsprogram riktat till
koncernens anställda och motsvarande befattningshavare samt
styrelseledamöter. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 2
800 000 teckningsoptioner. Av dessa skall 2 200 000 ligga till grund
för utställande av högst 1 650 000 personaloptioner. Varje option ska
berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130
procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX
First North under perioden 27 maj - 13 juni 2014. Personaloptionerna
skall ha en löptid om tre år.

De resterande 600.000 teckningsoptionerna emitteras till
styrelseledamöterna Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt och Carl-Henrik
Heldin. Varje teckningsoption skall löpa i tre år och emitteras till
marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för
optioner.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta
om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra
anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse.
Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för
aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent
av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då
bemyndigandet utnyttjas.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och
antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400.
Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik
Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga
rådgivare.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59,
enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/arsstamma-i-kancera-ab,c9591882
http://mb.cision.com/Main/1190/9591882/249516.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.