Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Kancera AB: ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB

Årsstämma i Kancera AB hölls i Stockholm den 30 maj 2017.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget respektive
koncernen fastställdes.

Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan
Mellstedt, Carl-Henrik Heldin, Thomas Olin, Charlotte Edenius och
Erik Nerpin.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK, varav
ordföranden 150 000 SEK och övriga ledamöter utom VD 100 000 SEK
vardera.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Magnus Fagerstedt
fortsätter som huvudansvarig revisor.

Samtliga beslut var i enlighet med valberedningens förslag.

Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag till principer för tillsättande av
valberedning godkändes.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om
nyemission av aktier erhöll inte erforderlig majoritet vid stämman.

Emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram

Styrelsen drog tillbaka förslaget till emission av teckningsoptioner
inom ramen för ett incitamentsprogram för koncernens anställda.

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/arsstamma-i-kancera-ab,c2276650
http://mb.cision.com/Main/1190/2276650/681676.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.