Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-28

Kancera AB: Extra bolagsstämma i Kancera AB

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB i Stockholm den 28 september
2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag till
emissionsbemyndigande och emission av teckningsoptioner inom ramen
för ett personaloptionsprogram..

Beslutet om bemyndigande innebär att styrelsen, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, kan besluta
om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till
nyemission för erläggande av avtalad köpeskilling för förvärvet av
Fractalkineprojektet. Kancera har hittills erlagt 2 miljoner aktier
som köpeskilling och kan, givet att villkoren i avtalet uppfylls,
komma att erlägga ytterligare 4 miljoner aktier.

Beslutet om emission av teckningsoptioner innebär att Kancera
emitterar högst 4 miljoner teckningsoptioner till ett helägt
dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ligga till grund för utställande
av högst 3 miljoner personaloptioner till anställda och
befattningshavare. Varje option ska berättiga till förvärv av en
aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda
börskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 22
september - 5 oktober 2017. Personaloptionerna tilldelas
vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha
en löptid om tre år. Kancera behåller 1 miljon teckningsoptioner för
täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst
vid utnyttjande av personaloptionerna. Om samtliga 4 miljoner
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de
nytecknade aktierna att utgöra cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 28 september 2017 kl. 23.40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/extra-bolagsstamma-i-kancera-ab,c...
http://mb.cision.com/Main/1190/2356913/729316.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.