Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Kancera AB: Kancera ger operationell uppdatering av Fractalkine och ROR projekten

Kancera rapporterar att Fractalkine-antagonisten KAN0440567 kan
eliminera smärta som härstammar från inflammation i pancreas och att
ROR hämmaren KAN0439834 visats effektiv att döda resistenta
cancerceller från benmärgen hos patienter med multipelt myelom.

Kancera har tidigare meddelat att Bolagets mål för
Fractalkine-antagonisten KAN0440567 inom cancer är dels att påverka
tumören i sig och dels lindra svår smärta. Smärta vid pancreascancer
(cancer i bukspottkörteln) har likheter med den smärta som uppkommer
vid inflammation av pancreas (bukspottkörteln). Av denna anledning
har studier genomförts för att ta reda på hur effektivt KAN0440567
kan lindra smärta i djurmodeller av inflammerad pancreas. Kancera kan
nu rapportera att forskarna och kirurgerna Gueralp Ceyhan och Jan
D'Haese, vid Klinikum rechts der Isar (Universitetssjukhuset vid
Münchens Tekniska Universitet) har genomfört djurstudier,som visar
att den svåra smärta, som en inflammerad pancreas orsakar, kan
elimineras genom peroral tillförsel av KAN0440567. Vidare visar
studien att den typ av aktivering av smärtsignaler via ryggmärgen som
man ser som resultat av cancer i sig, eller de sidoeffekter som
kemoterapi mot pancreascancer förorsakar (t.ex. till följd av
behandling med paclitaxel), kan minskas med Kanceras
Fractalkine-antagonist. Resultaten stödjer Kanceras fortsatta
satsning på KAN0440567 för klinisk utveckling. Vidare studier
inriktas på att bestämma minsta effektiva dos för behandling av
smärta vid cancer, och utifrån denna, bedöma behandlingens säkerhet.

I ROR-projektet har Kancera meddelat att studier genomförs för att
pröva ROR-hämmarnas möjliga tillämpning utöver behandling av kronisk
lymfatisk leukemi (KLL). En av de cancersjukdomar som studierna
riktats mot är multipelt myelom (MM) som uppstår i benmärgen och idag
är en obotbar kronisk sjukdom. Cancerceller hos både KLL- som
MM-patienter bär på ROR1 och drivs på av en cancerstimulerande
signalering benämnd "Wnt". Kancera kan nu rapportera att bolagets
ROR-hämmare blockerar båda de signalvägar som "Wnt" förmedlar i
cancerceller. I linje med dessa resultat har Kancera, tillsammans med
Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet och
Universitetssjukhuset, även visat att resistenta celler från
benmärgen hos patienter med MM effektivt dödas av Kanceras
ROR-hämmare KAN0439834. Vidare studier inriktas nu mot att omsätta
dessa resultat till effekter i djurmodeller av MM som underlag för
beslut om vidare klinisk prövning av Kanceras ROR-hämmare.

Om Fractalkine-projektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via
CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13).
I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor
vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden
där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar att Fractalkine och dess
receptor inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga
immunfunktioner behålls intakta vilket indikerar att en hämning av
Fraktalkine-signalen med ett läkemedel troligen kan tolereras utan
betydande biverkningar. Fractalkine och dess receptor har visats vara
kopplade till tillväxt och spridning av pancreas-, bröst- och
prostatacancer. Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta
vandrar även mot nervändor som har Fractalkine på sin yta. Genom att
cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan
cancersmärta uppkomma. En annan föreslagen mekanism för hur
Fractalkine och dess receptor påverkar utveckling av tumörer är att
bidra till att kroppens makrofager omvandlas från att vara ett hot
mot cancern (M1 formen) till att understödja cancern (M2 formen).
Denna mekanism har även föreslagits vara kopplad till hur väl en
patient förväntas svara på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som
verkar genom PD-1 och PD-L1 såsom nivolumab, pembrolizumab och
pidilizumab. Under 2014 och 2015 har studier publicerats som påvisar
att frånvaro av Fractalkine i tumörceller är en signifikant markör
för hur framgångsrik den immuno-onkologiska behandlingen förväntas
bli (se t.ex. publikation i Nature den 27 nov., 2014, vol. 515, sid
563). Mot bakgrund av dessa observationer finns det anledning att
vidare studera om hämning av Fractalkine-signalering med AZD8797 har
förutsättningar att öka andelen patienter som svarar på de nya
immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2.
ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad.
Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man
att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning.
Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid
Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras
ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel
samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt
oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i
prostata-, bröst-, ovarial-, och lungcancer samt multipelt myelom.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och
tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos
vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR
slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler.
Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder
till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord.
Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR-riktat läkemedel
är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som
idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet
aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars till 7900.
Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik
Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt
styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-ger-operationell-uppdater...
http://mb.cision.com/Main/1190/2011349/517067.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.