Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Kancera AB: Kancera ger operationell uppdatering för Fractalkine- och HDAC6-projekten

Kancera AB (publ) uppdaterar om Fractalkineprojektet rörande
förberedelser inför klinisk studie och HDAC6-projektet rörande
strukturbaserad design av läkemedelssubstanser samt effekt på
immunreglerande markörer i cancerceller.

Fractalkineprojektet: Enligt projektmål beskrivna i Kanceras prospekt
från maj månad 2016 avser bolaget att ta minst ett läkemedelsprojekt
fram till klinisk studie under de kommande 18-24 månaderna. Kancera
rapporterar härmed att utvecklingen av Fractalkineprojektet gör
framsteg enligt denna plan i och med att upphandling av kliniskt
kontraktbolag för utförandet av klinisk studie har inletts parallellt
med upphandlingen av tillverkning och stabilitetstester av den
Fractalkine-blockerande produkt som avses användas i denna studie.
Samtidigt förbereds en ansökan om klinisk studie till ansvarig
myndighet (läkemedelsverket i Sverige eller motsvarande myndighet i
annat EU land) och motsvarande etiskt tillstånd.

Den planerade kliniska studien syftar till att kartlägga säkerhet,
tolerabilitet och farmakokinetik av KAN0440567 hos friska
försökspersoner. KAN0440567 kommer ges oralt, det vill säga via
munnen, i ökande engångsdoser och därefter i upprepade doser. Studien
kommer även inkludera ett delmoment som avser att visa om föda
påverkar upptaget av KAN0440567. Enligt planen inkluderas även
biologiska markörer i studien som skall visa hur KAN0440567 påverkar
den mekanism i kroppen som förväntas förmedla den önskade
läkemedelseffekten.

Innan tidsplan för den kliniska studien kommuniceras publikt avser
Kancera att slutföra utvecklingen av minst en av de produkter som
skall användas i den kliniska studien samt invänta godkännande från
ansvarig myndighet och etisk kommittee.

HDAC6 projektet: Kancera utvecklar läkemedelssubstanser som hämmar
HDAC6 selektivt och substanser som både hämmar HDAC6 och ett ännu ej
publikt beskrivet målprotein kallad Target 2. Kanceras
laboratoriestudier stödjer att en kombinerad effekt mot HDAC6 och
Target 2 kan ge en fördel framför andra HDAC6-hämmare i behandlingen
mot cancer genom att stoppa delningen av cancerceller via en dubbel
verkningsmekanism.

Kancera rapporterar också att bolaget i samarbete med SARomics
Biostructures har lyckats bestämma kristallstrukturen av Target 2
bundet till Kanceras kombinerade HDAC6/Target 2 hämmare. Genom denna
strukturbestämning, på atomär nivå, erhåller Kancera information om
hur läkemedel kan konstrueras för att på ett mer optimalt sätt slå
mot både HDAC6 och Target 2.

Dessutom rapporterar Kancera att bolagets HDAC6 hämmare i studier av
bröstcancerceller minskar mängden PD-L1 (Programmed death-ligand 1)
mer effektivt än den konkurrerande substansen ACY-1215.
Cancerforskare har tidigare visat att en minskning av mängden PD-L1,
som kan uppnås med HDAC6-hämmare, har förutsättningar att bidra till
ett ökat immunsvar mot cancer. Positiv effekt av behandling med
antikroppar mot PD-L1 i malignt melanom, lung- och njurcancer stödjer
detta (se studier med nivolumab, t.ex. Ther Adv Med Oncol. 7 (2):
85-96). Ytterligare studier krävs för att visa om även Kanceras HDAC6
hämmare kan uppnå den önskade immunstimulerande effekten mot
cancerceller.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet
aktieägare var per den 14 oktober 2016 drygt 7800. FNCA Sweden AB är
Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin,
Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är
vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna, Thomas Olin, VD: 0735-20
40 01 Adress: Kancera AB (publ) Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22 SE 171 48 Solna Besök gärna bolagets hemsida;
http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-ger-operationell-uppdater...
http://mb.cision.com/Main/1190/2108687/580108.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.