Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-28

Kancera AB: Kancera kommenterar: Genombrott för läkemedelsutveckling mot Fractalkine-systemet som styr immunceller och cancerceller

Pressmeddelande Stockholm 2017-03-28

Blockering av Fractalkine-systemet har i kliniska studier visat
önskade effekter i människa mot svårbehandlade former av autoimmuna
sjukdomar. Resultaten är i linje med de positiva effekter av
Fractalkine-blockering som Kancera har kunnat påvisa med den egna
substansen, KAND567, i ett flertal forskningsstudier.

Thomas Olin, VD, Kancera, kommenterar: "Resultaten, som kommer från
läkemedelsbolaget Eisai, är mycket glädjande då de stärker oss
ytterligare i vår övertygelse om att blockering av
fractalkine-systemet kan utgöra grunden för en helt ny klass av
läkemedel för behandling av våra stora folksjukdomar. Dessutom
innebär resultaten att sannolikheten ökar för att Kanceras KAND567
kan nå en klinisk och kommersiell framgång."

Kliniska studier har visat att blockering av Fractalkine-systemet ger
en signifikant lindring av Crohns sjukdom och reumatoid artrit samt
att behandlingen i vissa fall har resulterat i en återgång till
normalt hälsotillstånd (remission). Dessa effekter har visats i
patienter som inte svarar på eller tål dagens bästa läkemedel mot
autoimmuna sjukdomar (anti-TNF behandling). Studierna har genomförts
med en antikropp (E6011) (Eisai Co) mot Fractalkine (1, 2).

Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via en
specifik receptor (mottagare) på ytan av celler som är involverade i
immunologiska och inflammatoriska processer samt i cancercellers
spridning. Antikroppen E6011, som ges via injektioner, binder till
Fractalkinet så att det ej kan fästa till sin receptor. Kanceras
KAND567, som kan ges som tablett eller kapsel via munnen, blockerar
istället receptorn för Fractalkine och stoppar på så sätt
Fractalkine-signalen i immun- och cancerceller.

Dessa två läkemedelskandidater mot Fractalkine-systemet kan liknas vid
"två sidor av samma mynt", dvs de påverkar Fractalkine-systemets
sändare respektive mottagare av signalen. Både antikroppen och
KAND567 förväntas verka i blodbanan för att förhindra immunceller att
tränga ut i vävnader och skapa eller underhålla inflammation. KAND567
förväntas ha en fördel gentemot antikroppen genom att den som
småmolekyl lättare kan tränga ut i vävnader utanför blodkärlen för
att där utöva sin effekt.

Autoimmuna sjukdomar och cancer kan både orsakas och förvärras av ett
missriktat immunsystem. Människans immunsystem består i huvudsak av
ett specifikt immunförsvar som lärs upp för att angripa främmande
strukturer i kroppen, och ett ospecifikt immunförsvar som snabbt och
utan inlärning kan gå till attack mot det främmande.
Fractalkine-systemet tillhör det senare.

Huvuddelen av dagens kraftiga anti-inflammatoriska läkemedel blockerar
antingen stora delar av immunförsvaret (t.ex. kortison, anti-TNF,
cyclosporin, anti-VLA4) eller målsöker det specifika immunförsvaret
(t.ex. JAK-hämmare, PD1/L1-hämmare). Dessa läkemedel är framgångsrika
men hos en betydande andel av patienterna är de inte tillräckligt
effektiva. Dessutom innebär en kraftig hämning av immunförsvaret en
ökad risk för allvarliga infektioner och cancer.

Nu eftersöks nya läkemedel, såsom Fractalkine-blockerare, som
effektivt och selektivt målsöker det ospecifika immunförsvaret i
människa för att uppnå bättre terapeutiska effekter och lägre risk
för sidoeffekter. Det ospecifika immunförsvaret har genom de
immunceller som kallas makrofager, länkats till flera svåra sjukdomar
inklusive cancer och kroniska inflammationssjukdomar i
magtarmsystemet, leder, nerver och blodkärl (3).

KAND567 och antikroppar mot Fractalkine har visats vara effektiva mot
flera autoimmuna sjukdomar i prekliniska studier. Resultat i en
sjukdomsmodell för multipel skleros (4) stödjer att behandling med
Kanceras KAND567 ger den önskade effekten mot autoimmun sjukdom.
Denna forskningsstudie stödjer att önskade effekter mot sjukdomen kan
uppnås utan signifikanta sidoeffekter på det specifika immunsystemet.
Om detta kan återupprepas i människa innebär det en konkurrensfördel
i förhållande till andra läkemedel som verkar genom immunsystemet.

Kanceras studier har även visat att KAND567 kan minska nervskador i
samband med kemoterapi vilket dels kan möjliggöra en mer effektiv
behandling mot cancer genom att dosbegränsande biverkningar
motverkas. Idag finns ingen effektiv behandling mot denna typ av
nervskador.

Dessutom finns det skäl att pröva om Fractalkine-blockerande läkemedel
direkt kan angripa cancerceller. Bakgrunden till detta är att flera
typer av cancerceller har tillägnat sig förmågor som det ospecifika
immunsystemet har. En av dessa förmågor som cancerceller har
tillägnat sig är att använda Fractalkine-systemet för att, precis som
immunsystemet, sprida sig i kroppen (5). Kan KAND567 blockera denna
förmåga hos cancerceller finns förutsättningar att hindra eller
minska metastasering.

Sammantaget visar studier som gjorts att blockering av
Fractalkine-systemet kan utgöra grunden för en ny klass av läkemedel
mot sjukdomar som orsakas eller förvärras av immunsystemet, inklusive
autoimmuna sjukdomar och cancer. Resultaten ger också stöd för att
Kanceras KAND567 har potential att bli ett viktigt tillskott i
behandlingen av dessa sjukdomar och därigenom även ha förutsättningar
att kunna bli en kommersiell framgång för Kancera.

Nästa steg för Kancera AB i utvecklingen av KAND567 är genomförandet
av klinisk fas I studie i syfte att dokumentera substansens
läkemedelsegenskaper och säkerhet i människa.

Referenser

1. Se pressmeddelande juni 2016:
http://www.eisai.com/news/news201640.html

2. Eisai Scientific day, juni 2016, sid 32-36:
http://www.eisai.com/pdf/eir/emat/e4523_160629.pdf.

3. Front Immunol
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4329822/). 2015, vol 6:
59, doi: 10.3389/fimmu.2015.00059
(https://dx.doi.org/10.3389%2Ffimmu.2015.00059)).

4. PNAS, 2014, vol. 111, sid. 5409-5414
5. Journal of Neuroimmunology, 2010, vol. 224, sid. 39-44,
Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet
aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA
Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik
Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är
vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-kommenterar--genombrott-f...
http://mb.cision.com/Main/1190/2224973/648876.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.