Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Kancera AB: Kancera meddelar villkor och start för inlösen av teckningsoptioner

Pressmeddelande Stockholm 2014-04-29

I enlighet med beslut av styrelsen i Kancera AB (publ) den 7 november
2013 samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den
30 oktober 2013 meddelar Bolaget härmed villkor och tidsplan för
inlösen av teckningsoptioner TO 1 2013.

Teckningsoptionerna, som emitterades inom ramarna för den övertecknade
nyemissionen under december 2013, kan tillföra bolaget ca 16,6
miljoner SEK före emissionskostnader förutsatt fulltecknat
erbjudande.

Information om teckningsförfarande och villkor för inlösen av
teckningsoptioner TO 1 2013 finns att hämta via Kanceras hemsida
(http://www.kancera.com/sv/Investor-Relations/) eller via din bank.

Villkor för nyemissionen:

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 0,75 SEK.

Nyemissionen skall omfatta högst 22133837 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier under
perioden 1 maj t.o.m. 31 maj 2014.

Sista dagen för handel med teckningsoptionen inklusive teckningsrätt
är den 27 maj 2014.

Nyteckningar som sker under perioden 1 maj t.o.m. 31 maj 2014 kommer
att registreras efter teckningsperiodens slut.

___________

I årets rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivs cancer
som ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan i Europa.
Forskningsframgångar under de senaste decennierna har gett tydliga
resultat i kampen mot cancer avspeglar sig i att överlevnaden räknat
fem år efter start av behandling har ökat till över 65 %. Detta
innebär i sin tur att fler blir friskförklarade eller lever med
cancer som en kontrollerbar kronisk sjukdom.

Spridning av cancersjukdomen genom metastaser och en tilltagande
motståndskraft mot tillgängliga behandlingar orsakar mer än 90% av
alla dödsfall. De bakomliggande orsakerna till dessa egenskaper hos
cancer är nu måltavla för Kanceras läkemedel.

Fyra år efter start av Kancera, har bolaget en första
läkemedelskandidat inom räckhåll i ROR-projektet i form av en
syntetisk småmolekyl. Med denna läkemedelskandidat på plats skall
förhandlingar inledas med internationellt etablerade läkemedelsbolag
för att identifiera en partner som på ett effektivt sätt kan ta
produkten till marknaden.

Tillsammans förenar Kanceras tio forskare och två akademiska
forskargrupper, under ledning av professor Mellstedt vid
CancerCentrum Karolinska och professor Helleday vid Science for Life
Laboratory, erfarenhet av produktutveckling med forskning på hög
internationell nivå för att angripa cancer genom tre mekanismer:

· Läkemedel mot ROR1 som selektivt kan omprogrammera cancer för att
förhindra metastaser och bryta ner cancern motståndskraft så att
cancercellen till slut eliminerar sig själv. Dessa effekter har
visats i ett stort antal prover från svårbehandlade leukemipatienter
och i cancerceller från flera former av solida tumörer. Kancera
utvecklar även ett vaccin riktat mot ROR1 för att försena eller
förhindra återfall.

· Läkemedel mot enzymet PFKFB3 utvecklas för att strypa cancerns
energiförsörjning och för att bromsa celldelning i kärnan av tumören
där elakartade egenskaper kan uppstå. Projektet har visat i
djurstudier att hämmare av PFKFB3 kan verka bromsande på mot pancreas
cancer och provrörsstudier på cancerceller visar på signifikant ökad
effekt av godkända läkemedel som t.ex. cisplatin.

· Mycket selektiva läkemedel har utvecklats som är riktade mot
enzymet HDAC6 vilket bl.a. styr cancercellers förmåga att förflytta
sig i kroppen och skapa metastaser. En hög nivå av selektivitet
behövs för att minimera sidoeffekter och därmed till fullo exploatera
behandlingsnyttan av HDAC6 hämmare, både mot solida tumörer och olika
former av blodcancer.

Kancera befinner sig i den internationella fronten i den pre-kliniska
utvecklingen av läkemedel mot svårbehandlad cancer. De tekniska
svårigheterna i framtagandet av dessa produkter är fortsatt stora
samtidigt som nyttan av ett lyckat projekt är betydande.

Den likvid som Kancera tillförs genom teckningsoptionerna ger oss
ytterligare resurser att utveckla Kanceras produktportfölj med
huvudsakligt fokus på leverans av läkemedels-kandidat i ROR
projektet.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida
tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet
i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter
cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och
antalet aktieägare uppgick per den 31:a mars 2014 till cirka 5400.
Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik
Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är Kanceras vetenskapliga
rådgivare.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59,
enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-meddelar-villkor-och-star...
http://mb.cision.com/Main/1190/9575871/238111.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.