Du är här

2017-09-14

Kancera AB: Kancera och Recipharm sluter avtal om tillverkning av läkemedelsprodukt för kliniska studier

Kancera, ett utvecklingsbolag med fokus på cancerterapi och Recipharm,
ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing
Organisation), sluter avtal för utveckling och tillverkning av
läkemedelskandidaten KAND567.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 verkar genom att blockera
Fractalkine-systemet och har i prekliniska sjukdomsmodeller visats
effektivt motverka skov i autoimmun sjukdom samt nervinflammation och
smärta i samband med kemoterapi mot cancer. I framtida kliniska
studier avser Kancera behandla patienter med läkemedelskandidaten
KAND567 förpackad i kapslar för peroralt intag.

Samarbetet omfattar utveckling av den beredningsform som krävs för
effektiv frisättning av KAND567 från kapslarna samt produktion av
läkemedelsprodukten. Arbetet utförs på Recipharms anläggning i Solna.

Thomas Olin, VD på Kancera kommenterar "Beslutet att påbörja
utvecklingen av kapslar för en verksam dosering av KAND567 visar att
Kancera har nått ett viktigt delmål i Fractalkineprojektet. Vi är
glada att nu samarbeta med Recipharm för att ta fram den
läkemedelsprodukt som skall användas för att studera hur KAND567 kan
hjälpa patienter".

Torkel Gren, General Manager på Recipharm i Solna säger "Vi gläder oss
åt att kunna bidra till utvecklingen av ett nytt läkemedel som har
potential att få ett stort medicinskt värde. Vi har många års
erfarenhet av produktutveckling för såväl kliniska försök som
kommersiell tillverkning, och vi är övertygade om att detta kommer
att betyda mycket i samarbetet med Kancera."

Om Fractalkineprojektet
KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1,
receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor,
så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och
därigenom styr funktionen hos immun-celler och cancerceller. Mängden
Fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera
inflammatoriska sjukdomar, i cancer och i kroniska smärttillstånd.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade
läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot
inflammation och smärta i flera prekliniska sjukdomsmodeller.

I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor, CX3CR1,
vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden
där immunförsvaret behövs. I cancer utnyttjar cancercellerna samma
system (CX3CR1 och Fractalkine) för att invadera friska organ och
bilda metastaser. Dessutom har närvaro av Fractalkine beskrivits vara
associerat till en bristande effekt av immuno-onkologiska läkemedel.
Mot denna bakgrund utvärderar Kancera att hur väl KAND567 kan stoppa
tumörtillväxt.

Djurstudier visar att receptorn för Fractalkine inte är nödvändig för
överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta trots att
receptorn saknas. Att effektivt kunna motverka lokal inflammation och
samtidigt bibehålla ett väl fungerande immunförsvar hos patienten
väntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av KAND567.

Blockering av Fractalkine-systemet har i kliniska studier visats ge
önskad effekt mot auto-immuna sjukdomar som Crohns sjukdom och
reumatoid artrit hos svårbehandlade patienter. Dessa positiva studier
har utförts av läkemedelsbolaget Eisai med en monoklonal antikropp.
Studiernas resultat innebär att sannolikheten ökar för att Kancera
ABs läkemedelskandidat KAND567 når en klinisk och kommersiell
framgång som det första småmolekylära läkemedlet som verkar genom
Fractalkine-systemet mot flera folksjukdomar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya
behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en
läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera
utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att
styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och
förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin
verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och
sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North
och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 30 juni
2017 cirka 7500. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser.
Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD
Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i
Kancera AB.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för
offentliggörande den 14:e september 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kancera-ab/r/kancera-och-recipharm-sluter-avta...
http://mb.cision.com/Main/1190/2346346/722419.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.